Професионална програма
Loading...
n.dimitrova avatar n.dimitrova -1 Точки

Задача Key Revolver

Здравейте, 

На тази задача ми дава 80 точки и не мога да намеря грешката. 

Условие на задачата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1447#0 

Моето решение: https://pastebin.com/0Mwa1DdN

Тагове:
0
Module: C# Advanced
Martinzca avatar Martinzca 11 Точки

Ето и едно примерно решение на Python:

from collections import deque
bullet_price = int(input())
size_barrel = int(input())

bullets = input().split(' ')
bullets = deque([int(item) for item in bullets])

org_bullets = deque(bullets)

locks = input().split(' ')
locks = deque([int(item) for item in locks])

intelligence = int(input())
shoot = 0

while bullets and locks:
  if bullets and shoot == size_barrel:
    print(f'Reloading!')
    shoot = 0
  if bullets[-1] <= locks[0]:
    print('Bang!')
    bullets.pop()
    locks.popleft()
    shoot += 1
  else:
    print('Ping!')
    bullets.pop()
    shoot += 1

if bullets and shoot == size_barrel:
  print(f'Reloading!')
  shoot = 0

if locks:
  print(f"Couldn't get through. Locks left: {len(locks)}")
else:
  cost = (len(org_bullets) - len(bullets)) * bullet_price
  profit = intelligence - cost
  print(f"{len(bullets)} bullets left. Earned ${profit}")

 

1