Професионална програма
Loading...
SpasNikolov131 avatar SpasNikolov131 6 Точки

Задача:Логистика

Искам да попитам дали има грешка в задачата , понеже в обяснението на втория ред умножават средната цена на тон превозен товар с 200 (цената на 200 лв. на тон ) при микробус.

 

Логистика

Отговаряте за логистиката на различни товари. В зависимост от теглото на товара е нужно различно превозно средство. Цената на тон, за която се превозва товара е различна за всяко превозно средство:

  • До 3 тона – микробус (200 лева на тон)

  • От 4 до 11 тона – камион (175 лева на тон)

  • 12 и повече тона – влак (120 лева на тон)

Вашата задача е да изчислите средната цена на тон превозен товар, както и процента на тоновете превозвани с всяко превозно средство, спрямо общото тегло(в тонове) на всички товари.

Вход

От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:

  • На първия редброя на товарите за превоз – цяло число в интервала [1...1000]

  • За всеки един товар на отделен ред – тонажа на товара цяло число в интервала [1...1000]

Изход

Да се отпечатат на конзолата 4 реда, както следва:

  • Първи редсредната цена на тон превозен товар (закръглена до втория знак след дес. запетая);

  • Втори редпроцентът тона превозвани с микробус (процент между 0.00% и 100.00%);

  • Трети редпроцентът тона превозвани с камион (процент между 0.00% и 100.00%);

  • Четвърти редпроцентът тона превозвани с влак (процент между 0.00% и 100.00%).

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

Вход

Изход

4

1

5

16

3

 

143.80

16.00%

20.00%

64.00%

Всички товари 1 + 5 + 16 + 3 = 25 тона

(4 * 200 + 5 * 175 + 16 * 120)/25 = 143.80 (средно на тон)

С микробус – 4/25*100 = 16.00%

С камион – 5/25*100 = 20.00%

С влак – 16/25*100 = 64.00%

5

2

10

20

1

7

149.38

7.50%

42.50%

50.00%

Тагове:
0
Programming Basics
krum_43 avatar krum_43 636 Точки

Здравей колега,                                                                 Според мен при обясненията има някаква грешка,защото тази четворка показва броя на товарите,а не тонаж.

0
16/06/2021 16:05:49