Професионална програма
Loading...
Borislav919 avatar Borislav919 1 Точки

02. Longest Sequence

Здравейте. Може ли малко помощ със задачата. С входа и изхода всичко е наред т.е. при задаване на входа от условието изходът излиза също по условие, но judge не ми дава пълният брой точки. Пробвах същата задача с вложен цикъл(за обхождане на масива), също така и кода да бъде само в main функцията. 

#include <iostream>
#include <climits>
#include <array>
using namespace std;


void longestSequence(int arr[],int n){
    int num1=0;
    int num2=0;
    int counter=1;
    int minCounter=INT_MIN;
    int number=0;
    for(int m=1;m<n;m++){
        num1=arr[m-1];
        num2=arr[m];
        if(num1==num2){
            counter++;

        }else{
            counter=1;
        }
        if(minCounter<=counter){
            number=num1;
            minCounter=counter;
        }
    }
    if(minCounter<=1){
        cout<<num2<<endl;
    }else if(minCounter>1){
        for(int k=0;k<minCounter;k++){
            cout<<number<<" ";
        }
    }


}
int main(){
    int length;
    cin>>length;
    int n=length;
    int arr[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>arr[i];
    }
    longestSequence(arr,n);
    return 0;
}

Тагове:
0
C++ Fundamentals
Vik1099 avatar Vik1099 1 Точки

Ето го моето решение ако на някой му е интересно.

https://pastebin.com/kwjBj1tY

0