Ето моя код: https://pastebin.com/3Wcu5HjE
Loading...
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 17 Точки

Къде ми е грешката в задача Password reset и защо judge ми дава 75 точки?

Ето моя код: https://pastebin.com/3Wcu5HjE

Това е условието на задачата:

Programming Fundamentals Final Exam 04.04.2020

Problem 1. Password Reset

Yet again you have forgotten your password... Naturally it`s not the first time this has happened. Actually you got so tired of it that you decided to help yourself with a smart solution.

Write a password reset program that performs a series of commands upon a predefined string. First, you will receive a string and afterwards, until the command "Done" is given, you will be receiving strings with commands split by a single space. The commands will be the following:

 • TakeOdd
  •  Takes only the characters at odd indices and concatenates them together to
   obtain the new raw password and then prints it.
 • Cut {index} {length}
  • Gets the substring with the given length starting from the given index from the password and removes its first occurrence of it, then prints the password on the console.
  • The given index and length will always be valid.
 • Substitute {substring} {substitute}
  • If the raw password contains the given substring, replaces all of its
   occurrences with the substitute text given and prints the result.
  • If it doesn’t, prints "Nothing to replace!"

Input

 • You will be receiving strings until the "Done" command is given.

Output

 • After the "Done" command is received, print:
  • "Your password is: {password}"

Constraints

 • The indexes from the "Cut {index} {length}" command will always be valid.

Examples

Input

Output

Siiceercaroetavm!:?:ahsott.:i:nstupmomceqr

TakeOdd

Cut 15 3

Substitute :: -

Substitute | ^

Done

icecream::hot::summer

icecream::hot::mer

icecream-hot-mer

Nothing to replace!

Your password is: icecream-hot-mer

Comments

TakeOdd

Siiceercaroetavm!:?:ahsott.:i:nstupmomceqr -> icecream::hot::summer

We only take the chars at odd indices 1, 3, 5 etc.

Cut 15  3 -> icecream::hot::summer -> sum

icecream::hot::mer

We cut a substring starting at index 15 with length 3,

remove it from the raw password and print it.

Then, on a new line we print the resulting new raw password.

Substitute :: - -> icecream::hot::summer -> icream-hot-summer

We replace "::" with "-".

Substitute | ^ -> Nothing to replace!

"|" is not found anywhere in the raw password.

Finally, after receiving the "Done" command, we print the resulting password in the proper format.

Input

Output

up8rgoyg3r1atmlmpiunagt!-irs7!1fgulnnnqy

TakeOdd

Cut 18 2

Substitute ! ***

Substitute ? .!.

Done

programming!is!funny

programming!is!fun

programming***is***fun

Nothing to replace!

Your password is: programming***is***fun

JS Input / Output

Input

Output

(["Siiceercaroetavm!:?:ahsott.:i:nstupmomceqr",

"TakeOdd",

"Cut 15 3",

"Substitute :: -",

"Substitute | ^",

"Done"])

icecream::hot::summer

icecream::hot::mer

icecream-hot-mer

Nothing to replace!

Your password is: icecream-hot-mer

Comments

TakeOdd

Siiceercaroetavm!:?:ahsott.:i:nstupmomceqr -> icecream::hot::summer

We only take the chars at odd indices 1, 3, 5 etc.

Cut 15  3 -> icecream::hot::summer -> sum

icecream::hot::mer

We cut a substring starting at index 15 with length 3,

remove it from the raw password and print it.

Then, on a new line we print the resulting new raw password.

Substitute :: - -> icecream::hot::summer -> icream-hot-summer

We replace "::" with "-".

Substitute | ^ -> Nothing to replace!

"|" is not found anywhere in the raw password.

Finally, after receiving the "Done" command, we print the resulting password in the proper format.

Input

Output

(["up8rgoyg3r1atmlmpiunagt!-irs7!1fgulnnnqy",

"TakeOdd",

"Cut 18 2",

"Substitute ! ***",

"Substitute ? .!.",

"Done"])

programming!is!funny

programming!is!fun

programming***is***fun

Nothing to replace!

Your password is: programming***is***fun

 

 

Тагове:
0
Fundamentals Module
svephoto avatar svephoto 1107 Точки

Здравей, LilianaVelvheva,

 

Проверката за това дали паролата съдържа подадената от отвън част не може да се направи така, както ти си я направила. Трябва да бъде

if (!passwords.includes(elementToReplace))

Колегата Axiomatik вече е дал решение на проблема, а аз мога да предложа алтернатива за процеса на заместването със следния израз, който също работи:

passwords = passwords.split(elementToReplace).join(elSubstitute);

1
04/08/2021 13:39:31
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 17 Точки

Благодаря за бързите отговори. Помогнахте ми много.

1
svephoto avatar svephoto 1107 Точки

Моля, радвам се. yes

0