Професионална програма
Loading...
yanchev.ilian avatar yanchev.ilian 20 Точки

02. The Battle of the Five Armies / C# Advanced Retake Exam - 18 August 2021

Здравейте!

Моля за малко помощ във връзка с изпитна задача от горепосоченото издание.

Тук е условието на задачата https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/3088#1

За тези, на които не им се отваря judge платформата съм го качил и на снимка -> https://ibb.co/DMXTNQv

Това е моето решение: https://pastebin.com/S4GLS5Qv , на което получавам 50/100.

Споделям и грешките, които ми излизат в judgehttps://ibb.co/mqfK6rk

 

Благодаря предварително на всеки, който си е заделил от личното времето, за да ми отговори!

 

Поздрави,

Илиян Янчев

Тагове:
0
C# Advanced 09/09/2021 16:48:48
Axiomatik avatar Axiomatik 1491 Точки
Best Answer

icowwww => 

"Главната грешка е от това, че в условието пише:

The map will always be rectangular."

 

100/100

namespace _02._The_Battle_of_the_Five_Armies
{
  using System;

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int armyArmor = int.Parse(Console.ReadLine());
      int numberOfRows = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (numberOfRows == 0)
      {
        return;
      }

      int cols = numberOfRows;
      //char[,] matrix = new char[numberOfRows, cols];

      // Field is rectangular !!!
      char[][] matrix = new char[numberOfRows][];
      int armyRow = -1;
      int armyCol = -1;

      for (int rowIndex = 0; rowIndex < numberOfRows; rowIndex++)
      {
        char[] currentSymbols = Console.ReadLine().ToCharArray();
        //matrix[rowIndex] = new char[currentSymbols.Length];
        matrix[rowIndex] = currentSymbols;
        for (int colIndex = 0; colIndex < currentSymbols.Length; colIndex++)
        {
          //matrix[rowIndex][colIndex] = currentSymbols[colIndex];
          if (matrix[rowIndex][colIndex] == 'A')
          {
            armyRow = rowIndex;
            armyCol = colIndex;
          }
        }
      }

      matrix[armyRow][armyCol] = '-';
      bool gameOver = false;

      if (armyArmor <= 0)
      {
        matrix[armyRow][armyCol] = 'X';
        Console.WriteLine($"The army was defeated at {armyRow};{armyCol}.");
        gameOver = true;
      }

      while (gameOver == false)
      {
        string[] cmdArr = Console.ReadLine()
          .Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

        string direction = cmdArr[0].ToLower();
        int givenRow = int.Parse(cmdArr[1]);
        int givenCol = int.Parse(cmdArr[2]);
        matrix[givenRow][givenCol] = 'O';
        armyArmor -= 1;

        MoveArmy(direction, matrix, ref armyRow, ref armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
      }

      if (gameOver)
      {
        PrintMatrix(matrix);
      }
    }

    public static void MoveArmy(string direction, char[][] matrix, ref int armyRow, ref int armyCol, ref int armyArmor,
      ref bool gameOver)
    {
      switch (direction)
      {
        case "up":
          bool isInside = isValid(matrix, armyRow - 1, armyCol);
          if (isInside)
          {
            armyRow -= 1;
            //armyArmor -= 1;
            CheckField(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }
          else
          {
            Outside(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }

          break;
        case "down":
          isInside = isValid(matrix, armyRow + 1, armyCol);
          if (isInside)
          {
            armyRow += 1;
            //armyArmor -= 1;
            CheckField(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }
          else
          {
            Outside(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }

          break;
        case "left":
          isInside = isValid(matrix, armyRow, armyCol - 1);
          if (isInside)
          {
            armyCol -= 1;
            //armyArmor -= 1;
            CheckField(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }
          else
          {
            Outside(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }

          break;
        case "right":
          isInside = isValid(matrix, armyRow, armyCol + 1);
          if (isInside)
          {
            armyCol += 1;
            //armyArmor -= 1;
            CheckField(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }
          else
          {
            Outside(matrix, armyRow, armyCol, ref armyArmor, ref gameOver);
          }

          break;
        default: break;
      }
    }

    private static void Outside(char[][] matrix, int armyRow, int armyCol, ref int armyArmor, ref bool gameOver)
    {
      //armyArmor -= 1;
      if (armyArmor <= 0)
      {
        matrix[armyRow][armyCol] = 'X';
        Console.WriteLine($"The army was defeated at {armyRow};{armyCol}.");
        gameOver = true;
      }
    }

    private static void CheckField(char[][] matrix, int armyRow, int armyCol, ref int armyArmor, ref bool gameOver)
    {
      // Validation required otherwise 90/100
      if (armyArmor <= 0 && matrix[armyRow][armyCol] != 'M')
      {
        matrix[armyRow][armyCol] = 'X';
        Console.WriteLine($"The army was defeated at {armyRow};{armyCol}.");
        gameOver = true;
        return;
      }


      if (matrix[armyRow][armyCol] == 'O')
      {
        armyArmor -= 2;
        if (armyArmor <= 0)
        {
          matrix[armyRow][armyCol] = 'X';
          Console.WriteLine($"The army was defeated at {armyRow};{armyCol}.");
          gameOver = true;
        }
        else
        {
          matrix[armyRow][armyCol] = '-';
        }
      }
      else if (matrix[armyRow][armyCol] == 'M')
      {
        matrix[armyRow][armyCol] = '-';
        Console.WriteLine($"The army managed to free the Middle World! Armor left: {armyArmor}");
        gameOver = true;
      }
    }

    public static bool isValid(char[][] matrix, int row, int col)
    {
      return (row >= 0 && row < matrix.GetLength(0))
        && (col >= 0 && col < matrix[row].Length);
    }

    public static void PrintMatrix(char[][] matrix)
    {
      for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
      {
        for (int col = 0; col < matrix[row].Length; col++)
        {
          Console.Write(matrix[row][col]);
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

 

0
yanchev.ilian avatar yanchev.ilian 20 Точки

Thank you to both!

0