Професионална програма
Loading...
Kr0k0 avatar Kr0k0 1 Точки

80/100 Objects and Classes - More Exercises

Здравейте,ще съм благодарен за малко помощ.

Не мога да разбера къде греша че да получавам 80точки.

Ето го моя код:

 

function solve(browserInfo,commands) {

     

for(let i = 0; i < commands.length;i++){

    let command = commands[i].split(" ")[0];

    let tab = commands[i].split(" ")[1];

    switch (command) {

        case "Close":

            closeTab(command, tab);

            recently(tab);

            browserLogs(commands[i]);

           break;

        case "Open":

            addTab(tab);

            browserLogs(commands[i]);

            break;

        case "Clear":

            browserInfo["Open Tabs"] = [];

            browserInfo["Recently Closed"] = [];

            browserInfo["Browser Logs"] = [];

            break;

    }

}

for (const key in browserInfo) {

    if(key == "Browser Name"){

        console.log(browserInfo[key]);

    }else if(key == "Open Tabs"){

        console.log(`${key}: ${browserInfo[key].join(", ")}`);

    } else if(key == "Recently Closed"){

        console.log(`${key}: ${browserInfo[key].join(", ")}`);

    } else if(key == "Browser Logs"){

        console.log(`${key}: ${browserInfo[key].join(", ")}`);

    }

}

    function closeTab(command, tab) {

    let openTags = browserInfo["Open Tabs"];

    let index = openTags.indexOf(tab);

     browserInfo["Open Tabs"].splice(index,1);

    

}

function recently(tab) {

    browserInfo["Recently Closed"].push(tab);

}

 

function browserLogs(arg) {

    browserInfo["Browser Logs"].push(arg)

 

}

 

function addTab(arg) {

    browserInfo["Open Tabs"].push(arg);

} 

}

Тагове:
0
Programming Fundamentals
icowwww avatar icowwww 1688 Точки
Best Answer

Здравей,

Пропускаш това:

remove it from "Open Tabs" and put it into "Recently closed", otherwise don't do anything!

Ти слагаш в recently closed и browser logs независимо дали е валиден таб.

Промених метода closeTab да връща 0 или 1, в зависимост дали има такъв отворен таб.

След това условие в цикъла да се извикват recently и browserLogs само ако е изтрило този таб.

Цялото: https://pastebin.com/zHntQZML

И ако може да пишеш коя е задачата или най-добре линк към judge

0
19/09/2021 22:12:35
Kr0k0 avatar Kr0k0 1 Точки

Благодаря ти, за помоща и за подробното разяснение!

Не ми стана само ясно при метода closeTab когато върне 1 или 0 горе в  switch/ case Close: 

в проверката проверяваш дали е true или false а не 1 или 0.

Благодаря и за поправката,за пръв път пускам въпрос тук и допуснах тази грешка.Радвам се че е имало някой,който се е досетил и е успял да ми помогне.

Ще внимавам за напред!

0
19/09/2021 23:06:11