Професионална програма
Loading...
mr.ivanov avatar mr.ivanov 18 Точки

Задача 6 Sorted List от Class Lab

Не мога да разбера какво точно се иска в задачата. Пише да пазим колекция от числа които винаги да са подредени, но не пише в масив ли да ги пазим или в обект? Имам и още един въпрос тъй като не съм работил с класове досега и ми е малко объркано. Как да ги пазя сортирани през цялото време?

https://softuni.bg/downloads/svn/js-core/Sept-2019/JS-Advanced/07.%20JS-Advanced-Classes/07.%20JS-Advanced-JS-Classes-Exercise.docx

Тагове:
0
JavaScript Advanced 16/10/2019 20:38:37
DenisCholakov avatar DenisCholakov 2 Точки

Направих го и без клас, защото според мен така е по-правилно да се реши задачата. 

function createSortedList() {
  const list = [];
  return {
    add(num) {
      if (typeof(num) === 'number') {
        list.push(num);
        list.sort((a, b) => a - b);
      } else {
        console.log('The array takes only numbers.')
      }
    },
    remove(index) {
      if (index >= 0 && index < list.length) {
        list.splice(index, 1);
      } else {
        console.error('The index is outside the bounds of the array');
      }
    },
    get(index) {
      if (index >= 0 && index < list.length) {
        return list[index];
      } else {
        console.error('The index is outside the bounds of the array');
      }
    },
    get size() {
      return list.length
    }
  }
}
0