Професионална програма
Loading...
Radoslav.Slavchev avatar Radoslav.Slavchev 0 Точки

04. Vacation Books List в конзолата излиза точния изход - judge дава 0/100

Judge ми дава грешка :

Numbers '5.3' and '5' at line #1 do not match.

 

1.Задължителна литература

За лятната ваканция в спикъка със задължителна литература на Жоро има определен брой книги, но Жоро предпочита да играе с приятели навън. Вашата задача е да помогнете на Жоро да изчисли колко часа на ден трябва да отделя, за да прочете необходимата литература, но и да прекарва максимално време навън.

Вход

От конзолата се четат 3 реда:

  1. Брой страници в текущата книга – цяло число в интервала [1…1000];
  2. Страници, които може да прочита за 1 час – реално число в интервала [1.00…1000.00];
  3. Броя на дните, за които трябва да прочете книгата – цяло число в интервала [1…1000];

Изход

Да се отпечата на конзолата броят часове, които Жоро трябва да отделя за четене всеки ден.

Вход

Изход

Обяснения

212

20

2

5.3

1. изчисляваме общото време за четене на книгата: 212 / 20 = 10.6 часа

2. получения резултат делим на броя дни, за да получим необходимите часове на ден: 10.6 часа / 2 дни = 5.3 часа на ден

 

 

 

 

using System;

namespace RadiansToDegrees
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int numberOfPages = int.Parse(Console.ReadLine());
            double Pages = double.Parse(Console.ReadLine());
            int numberOfDays = int.Parse(Console.ReadLine());

            double HoursOfReading = numberOfPages / Pages;
            double HoursADay = HoursOfReading / numberOfDays;
            Console.WriteLine(HoursADay);
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics with C# 25/09/2021 02:38:13
svephoto avatar svephoto 1109 Точки
Best Answer

Здравей, Radoslav.Slavchev,

 

Странно е, но изглежда, че Judge иска цели числа на изхода, което обаче не отговаря на посочения в условието изход. Най-бързото решение на този проблем с Judge може да се направи например с използване на функцията Math.Floor() директно при печатането и изглежда така:

Console.WriteLine(Math.Floor(HoursADay));

Интересно, но ако предадеш на този контест https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/2830#3 ще получиш 100/100 с решението, което ти си написал (без Math.Floor()). Явно има някакви грешки в тестовете при контеста, на който си предавал към момента.

0
27/09/2021 21:38:17