Професионална програма
Loading...
hr100d avatar hr100d 0 Точки

Plant Discovery Python

Здравейте, може ли някой да ми помогне, не мога да си открия грешката. Намерих едно решение с класове, но ми се иска да разбера къде бърка моето, тъй като отговорите ги получавам.

Ето го и условието

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/2518#2

ето и решението ми:

import re

n = int(input())
plants_list = {}
for i in range(n):
  plant, rarity = input().split("<->")
  rarity = int(rarity)
  if plant in plants_list:
    plants_list[plant]['RARITY'] += rarity
    plants_list[plant]['RATING'] = []
  else:
    plants_list[plant] = {'RARITY': rarity, 'RATING': []}

data = input()

while data != "Exhibition":
  matches = re.split(r": | - ", data)
  if matches[0] == "Rate":
    plant, rating = matches[1:]
    rating = int(rating)
    if plant in plants_list:
      plants_list[plant]['RATING'].append(rating)
    else:
      print("error")
  elif matches[0] == "Update":
    plant, new_rarity = matches[1:]
    new_rarity = int(new_rarity)
    if plant in plants_list:
      plants_list[plant]['RARITY'] = new_rarity
    else:
      print("error")

  elif matches[0] == "Reset":
    plant = matches[1]
    if plant in plants_list:
      plants_list[plant]['RATING'] = 0
    else:
      print("error")
  data = input()


for k,v in plants_list.items():
  if plants_list[k]['RATING'] == 0:
    plants_list[k]['RATING'] = 0
  else:
    plants_list[k]['RATING'] = sum(plants_list[k]['RATING']) / len(plants_list[k]['RATING'])sorted_plants = sorted(plants_list.items(), key=lambda kvpt: (kvpt[1]["RARITY"], kvpt[1]["RATING"]), reverse=True)
print("Plants for the exhibition:")
for name, value in sorted_plants:
  print(f"- {name}; Rarity: {value['RARITY']}; Rating: {value['RATING']:.2f}")Тагове:
0
Fundamentals Module
icowwww avatar icowwww 1825 Точки

Здравей,

Две поправки:

При Reset, не задавай рейтинг 0, а както в началото- празен масив

plants_list[plant]['RATING'] = []

При смятането на рейтинга в цикъла смени условието на първата проверка да е дали е празен масива, а не дали е равен на нула:

if plants_list[k]['RATING'] == 0:

->

if not plants_list[k]['RATING']:

Цялото https://pastebin.com/FYfpvKQ0

0
hr100d avatar hr100d 0 Точки

Много благодаря!

0