Loading...
victorzankov avatar victorzankov 0 Точки

Помощ за задачи на С++

Здравейте, един приятел има изпит по програмиране на с++ и има нужда от помощ за следните задачи:

Задача 1: Да се напише програма на С++ за обслужване на туристическа агенция, която:

A) Въвежда дьржава, град, брой нощувки, цена на всяка предлагана екскурзия, като:

 • Броят на предлаганите екскурзии не може да надвишава 50;
 • Цената на всяка екскурзия е положително число в (200; 1500].

Б) Извежда списьк на всички предлагани екскурзии с введените данни за тях;

В) Пресмята и извежда средната цена на предлагана екскурзия;

Г) Извежда данните за всички предлагани екскурзии с цена над средната;

Д) Извежда списьк на всички предлагани екскурзии, подредени по азбучен ред.

Задача 2. Да се състави програма за обслужване на ски-състезание. За всеки състезател се въвежда следната информация: Номер, Име и фамилия, Постижение и Държава. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 

  • Извеждане на списък на всички състезатели с въведените данни за тях;
  • Извеждане на списък на всички състезатели, подредени в низходящ ред на постиженията им. Ако има състезатели с едно и също постижение, по-напред в списъка да се изведе този, чието име започва с по-предна буква от азбуката;
  • Пресмятане и извеждане на средното постижение на състезателите;
  • Извеждане на списък на всички състезатели от дадена държава, които имат постижение по-ниско от средното за състезанието.

Задача 3: Да се напише програма на С+* за обработка на резултати от студентско состезание по програмиоане, коячо

A) Вовежла имена, висше училище. брой получени точки на участниците в состезанието, като:

бооят на участниците не може ла надвишава 25; точките на участниците сз в интервала 10:100

Б) извежда списьк на всички участници с въведените данни за тях;

В) Извежда данните за участниците с най-малох и най-голям брой получени точки на состезаниетоя

(Г) Пресмята и извежда броят на участниците с резултати над 100 точки; д Извежда списьк на всички участници, подредени в низходящ ред по постиженията им

Тагове:
0
C++ Programming
MartinBG avatar MartinBG 4803 Точки

Готови решения няма да са му от особена полза защото трябва да ги осмисли, което не е по-лесно от това сам да напише кода.

ChatGPT  може да се справи доста добре с подобни задания, както и да отговори на въпроси по кода.

Ето какво генерира като код за първата задача (даже не се наложи да му я превеждам на английски):

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

struct Excursion {
  string country;
  string city;
  int nights;
  double price;
};

int main() {
  int num_excursions;
  cout << "Enter the number of excursions: ";
  cin >> num_excursions;

  vector<Excursion> excursions;
  for (int i = 0; i < num_excursions; i++) {
    Excursion excursion;
    cout << "Enter the country: ";
    cin >> excursion.country;
    cout << "Enter the city: ";
    cin >> excursion.city;
    cout << "Enter the number of nights: ";
    cin >> excursion.nights;
    cout << "Enter the price: ";
    cin >> excursion.price;

    // Validate the price of the excursion
    if (excursion.price <= 200 || excursion.price > 1500) {
      cout << "Invalid price for excursion. Price should be in the range (200, 1500]." << endl;
      i--;
      continue;
    }

    excursions.push_back(excursion);
  }

  // Output the list of excursions
  cout << "List of excursions: " << endl;
  for (Excursion e : excursions) {
    cout << "Country: " << e.country << ", City: " << e.city << ", Nights: " << e.nights << ", Price: " << e.price << endl;
  }

  // Calculate and output the average price of excursion
  double sum = 0;
  for (Excursion e : excursions) {
    sum += e.price;
  }
  double average_price = sum / excursions.size();
  cout << "Average price of excursion: " << average_price << endl;

  // Output the excursions with prices above the average price
  cout << "Excursions with prices above the average price: " << endl;
  for (Excursion e : excursions) {
    if (e.price > average_price) {
      cout << "Country: " << e.country << ", City: " << e.city << ", Nights: " << e.nights << ", Price: " << e.price << endl;
    }
  }

  // Sort the excursions by country
  sort(excursions.begin(), excursions.end(), [](Excursion a, Excursion b) {
    return a.country < b.country;
  });

  // Output the list of excursions sorted by country
  cout << "Sorted list of excursions by country: " << endl;
  for (Excursion e : excursions) {
    cout << "Country: " << e.country << ", City: " << e.city << ", Nights: " << e.nights << ", Price: " << e.price << endl;
  }

  return 0;
}

Кодът не е идеален, но е досатъчно добра отправна точка.

1
12/01/2023 02:09:48
Axiomatik avatar Axiomatik 2422 Точки

surprise, 02:09:48

1
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.