Loading...

Във форума е въведено ограничение, което позволява на потребителите единствено да разглеждат публикуваните въпроси.

Ivelinka avatar Ivelinka 24 Точки

01.Hotel Reservation от JS Advanced Retake Exam - 7 December 2022

Здравейте, получавам 76/100 и някои от бутоните не работят коректно, някой може ли да ми помогне ?

Благодаря :)

задача: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/3732#0

код: 

function solve() {

    let fields = Array.from(document.querySelectorAll('input')).slice(0, 5)
    let nextBtn = document.querySelector('#next-btn')
    let infoSection = document.querySelector('.info-list')
    let confirmSection = document.querySelector('.confirm-list')
    let verification = document.getElementById('verification');

    function createEl(type, content, klass) {
        const result = document.createElement(type);
        if (content) {
          result.textContent = content;
        }  
        if (klass) {
          result.className = klass;
        }  
        return result;
      }
  
      nextBtn.addEventListener("click", onClick);
    function onClick(e) {
      e.preventDefault();
      let[firstName, lastName, dateIn, dateOut, count] = fields
      if(!firstName.value || !lastName.value || !dateIn.value
         || !dateOut.value || !count.value) return

      let li = infoSection.appendChild(createEl('li', undefined, 'reservation-content'))
      let article = li.appendChild(createEl('article'))
      let h3 = article.appendChild(createEl('h3', `Name: ${firstName.value} ${lastName.value}`))
      let p1 = article.appendChild(createEl('p', `From date: ${dateIn.value}`))
      let p2 = article.appendChild(createEl('p', `To date: ${dateOut.value}`))
      let p3 = article.appendChild(createEl('p', `For ${count.value} people`))
      let editBtn = li.appendChild(createEl('button', 'Edit', 'edit-btn'))
      let continueBtn = li.appendChild(createEl('button', 'Continue', 'continue-btn'))
      

     fields.forEach(x => x.value = '')

     buttonsState(true)

      editBtn.addEventListener('click', onEdit)
    function onEdit(){
     let[h3, p1, p2, p3] = infoSection.querySelectorAll('article') 
     let[firstNameEdit, lastNameEdit, p1Edit, p2Edit, p3Edit] = fields
 
     firstNameEdit.value = h3.textContent.split('Name: ')[1]]
     lastNameEdit.value = h3.textContent.split('Name: ')[2]
     p1Edit.value = p1.textContent.split('From date: ')[1]
     p2Edit.value = p2.textContent.split('To date: ')[1]
     p3Edit.value = p3.textContent.split('For: ')[1]
     
     buttonsState(false)
     infoSection.textContent = '' 
    
  }
  function buttonsState(nextDisabled = true){
    if(nextDisabled){
        nextBtn.disabled = true
       editBtn.disabled = false
       continueBtn.disabled = false
    } else {
        nextBtn.disabled = false
       editBtn.disabled = true
       continueBtn.disabled = true
    }
}
continueBtn.addEventListener('click', onContinue)
function onContinue(){
    let[firstName, lastName, dateIn, dateOut, count] = fields
    let liTwo = confirmSection.appendChild(createEl('li', undefined, 'reservation-content'))
      let articleTwo = liTwo.appendChild(createEl('article'))
      let h3Two = articleTwo.appendChild(createEl('h3', `Name: ${firstName.value} ${lastName.value}`))
      let p1Two = articleTwo.appendChild(createEl('p', `From date: ${dateIn.value}`))
      let p2Two = articleTwo.appendChild(createEl('p', `To date: ${dateOut.value}`))
      let p3Two = articleTwo.appendChild(createEl('p', `For ${count.value} people`))
      let confirmBtn = liTwo.appendChild(createEl('button', 'Confirm', 'confirm-btn'))
      let cancelBtn = liTwo.appendChild(createEl('button', 'Cancel', 'cancel-btn'))
    
    li.remove();

    confirmBtn.addEventListener('click', onConfirm);
    function onConfirm() {
        liTwo.remove();
       buttonsState(false)

        verification.setAttribute('class', 'reservation-confirmed');
        verification.textContent = 'Confirmed.';
    }

    cancelBtn.addEventListener('click',onCancel);
    function onCancel() {

        liTwo.remove();
        buttonsState(false)

        verification.setAttribute('class', 'reservation-cancelled');
        verification.textContent = 'Cancelled.';

    }
   }
  }  

}

Тагове:
0
JavaScript Advanced 17/08/2023 20:09:58
icowwww avatar icowwww 2673 Точки

Здравей,

1. При onEdit с този ред:

infoSection.querySelectorAll('article') 

ще вземеш всички елементи от тип article, а не всички child елементи

2. При onContinue използваш стойности, които вече са занулени.

 

Едно решение:

1. Добавяш стойностите от формата в един масив 

let editArray = []
fields.forEach(x => {editArray.push(x.value); x.value = ''})

2. В onEdit попълваш стойностите от този масив

fields.forEach((x,i) => {x.value = editArray[i]})

3. В onContinue директно използваш променлива article

let articleTwo = liTwo.appendChild(article)

 

 

https://pastebin.com/2DKfGgNu

0
Ivelinka avatar Ivelinka 24 Точки

Благодаря !

0
Можем ли да използваме бисквитки?
Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
Назад
Функционални
Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
Рекламни
Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.