Професионална програма
Loading...
nakov avatar nakov SoftUni Team Trainer 5298 Точки

[Course] JavaScript Basics - разписание, изпитни дати и още информация

Колеги, от днес (9/07/2014) започва JavaScript Basics курса в СофтУни. Ще изучаваме следните теми по следния график:

Lecture

Content

Date

Course Introduction

Course scope, program, exams, trainers, etc.

09-Jul

JavaScript Intro

Language intro, inserting JS into HTML, basic JS syntax, etc.

09-Jul

JavaScript Dev Tools

JS IDEs, JS debugging tools, JS utilities

09-Jul

JavaScript Syntax

Data types, variables, operators, expressions, statements, accessing form fields, conditional statements

14-Jul

Loops, Arrays and Strings

Loops, arrays (normal and associative) and strings

16-Jul

Functions and Objects

Functions, function scope, creating and using objects, defining simple objects

21-Jul

Working with DOM and Events

Working with DOM: accessing elements, create / edit / delete elements, basic event handling

23-Jul

Practical exam

Practical exam (automated in the judge system)

27-29 July 2014

Team work defense

Team work: create a JavaScript game

30 July - 1 Aug

Изпитни дати: 27, 28, 29 юли 2014

Защита на екипен проект: 30, 31 юли, 1 август

Оценка на домашни: до 10 август (късно вечерта)

Сайт на JS Basics курса: https://softuni.bg/trainings/coursesinstances/details/4

41
JavaScript Fundamentals
Karlie avatar Karlie 438 Точки

Софтуни тийм, напомням ви, че не сме получили график на защитите на отборния проект.

7