Професионална програма
Loading...
Tr00peR avatar Tr00peR 569 Точки

[Homework] JavaScript Basics - Functions and Objects

Здравейте, това са моите решения на задачите от домашното за функции и обекти в JavaScript.

  1. 01-lastDigitOfNumber.js
  2. 02-nthDigitOfNumber.js
  3. 03-largestSumOfDigits.js
  4. 04-biggerThanNeighbors.js
  5. 05-reverseWords.js
  6. 06-countOfDivs.js
  7. 07-youngestPerson.js
  8. 08-sumTwoHugeNumbers.js
  9. 09-arrayPrototypeFunction.js
  10. 10-deepCopyOfObject.js

Moля за коментари, забележки, похвали, препоръки и тн.

Поздрави!

18
JavaScript Fundamentals
Markova avatar Markova 13 Точки

Не можах да си предам навреме домашното от тази тема, но седнах и си написах. Ето сорса в гитхъб:
JavaScript Objects & Functions

1