Софтуерно Инженерство
Loading...
jabalka avatar jabalka 960 Точки

Колега, погледни го от тази гледан точка - получаваш нечие домашно и искаш да го прегледаш, за да помогнеш и на колегата и на себе си. Как ще ти е най-удобно да разглеждаш и дебъгваш файловете, които си получил? Сигурно ще ти е приятно да можеш да ги отвориш в нещо различно от Notepad++.

Поздрави и хубав ден!

5