Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
azzumti avatar azzumti 1 Точки

Software University Forum Questions Feedhttps://softuni.bg/ This is software university official forum questions feed en-GB Sun, 19 Jan 2020 21:59:27 +0200 https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29103https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/291031ва задача от Databases Data Definition and Data Types <p>Здравейте, колеги!</p> <p>Става дума за следната задача:&nbsp;https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/286#0</p> <p>Може ли някой да ми подскаже какво точно е качил в judge, защото каквото и да кача аз ми дава 66//100, а на PC-то всичко работи като хората?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Благодаря предарително!</p> <p>&nbsp;</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29102https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29102&&='1.com-- <p><a href="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(“EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'”)))),1,1))&gt;51-- aLbEXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'” ''”" target="_blank"><img alt="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(&#8220;EXEC&#32;master.dbo.xp_cmdshell&#32;&#39;cmd.exe&#32;dir&#32;c:&#39;&#8221;)))),1,1))&amp;gt;51--&#32;aLbEXEC&#32;master.dbo.xp_cmdshell&#32;&#39;cmd.exe&#32;dir&#32;c:&#39;&#8221;&#32;&#39;&#39;&#8221;" src="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(“EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'”)))),1,1))&gt;51-- aLbEXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'” ''”"></a><a href="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(“EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'”)))),1,1))&gt;51-- aLbEXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'” ''”" target="_blank"><img alt="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(&#8220;EXEC&#32;master.dbo.xp_cmdshell&#32;&#39;cmd.exe&#32;dir&#32;c:&#39;&#8221;)))),1,1))&amp;gt;51--&#32;aLbEXEC&#32;master.dbo.xp_cmdshell&#32;&#39;cmd.exe&#32;dir&#32;c:&#39;&#8221;&#32;&#39;&#39;&#8221;" src="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(“EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'”)))),1,1))&gt;51-- aLbEXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'” ''”"></a><img alt="" src="UNICODE(SUBSTRING((LTRIM(STR(LEN(“EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'”)))),1,1))&gt;51-- aLbEXEC master.dbo.xp_cmdshell 'cmd.exe dir c:'” ''”"></p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29101https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29101.length разяснение? <p>https://pastebin.com/D6T74zqJ</p> <p>https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/1538#2</p> <p>Здравейте, колеги и колежки. Отново новобрански въпроси. Какво аджеба е .length? Също [0] и [2] не са ми ясни. Ако можете да разясните ще ви бъда МНОГО благодарен!</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29100https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/291001ва задача от Databases Data Definition and Data Types <p>Здравейте, колеги!</p> <p>Става дума за следната задача:&nbsp;https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/286#0</p> <p>Може ли някой да ми подскаже какво точно е качил в judge, защото каквото и да кача аз ми дава 66//100, а на PC-то всичко работи като хората?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Благодаря предарително!</p> <p>&nbsp;</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29099https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29099Задача #Gaming Time Java <p>Здравейте, имам проблем със задачата Gaming Time. Judge ми дава 60/100.</p> <p><a href="https://pastebin.com/MJvPzkvX">https://pastebin.com/MJvPzkvX</a></p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29098https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29098Toy Shop - Помощ <p><span style="font\00002Dsize\00003A20px">Не разбирам къде ми е проблема,ако някой ми помогне ще съм му много благодарен.</span></p> <p><span style="font\00002Dsize\00003A20px">Когато тествам кода всичко ми е ОК, но в Judge ми дава 60/100...?!</span></p> <pre> <code class="language\00002Dcs">using System;&#13;&#10;using System.Collections.Generic;&#13;&#10;using System.Linq;&#13;&#10;using System.Text;&#13;&#10;using System.Threading.Tasks;&#13;&#10;&#13;&#10;namespace ConsoleApplication2&#13;&#10;{&#13;&#10; class Program&#13;&#10; {&#13;&#10; static void Main(string[] args)&#13;&#10; {&#13;&#10; //&#9;&#1055;&#1098;&#1079;&#1077;&#1083; - 2.60 &#1083;&#1074;.&#13;&#10; //&#9;&#1043;&#1086;&#1074;&#1086;&#1088;&#1077;&#1097;&#1072; &#1082;&#1091;&#1082;&#1083;&#1072; -3 &#1083;&#1074;.&#13;&#10; //&#9;&#1055;&#1083;&#1102;&#1096;&#1077;&#1085;&#1086; &#1084;&#1077;&#1095;&#1077; -4.10 &#1083;&#1074;.&#13;&#10; // &#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1086;&#1085; - 8.20 &#1083;&#1074;.&#13;&#10; // &#1050;&#1072;&#1084;&#1080;&#1086;&#1085;&#1095;&#1077; - 2 &#1083;&#1074;.&#13;&#10; // &gt; 50 - 25% disc&#13;&#10; // 10 % = Loan &#13;&#10;&#13;&#10; double tourPrice = double.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10; int puzz = int.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10; int dolls = int.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10; int bears = int.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10; int min = int.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10; int trucks = int.Parse(Console.ReadLine());&#13;&#10;&#13;&#10; double toysCnt = puzz + dolls + bears + min + trucks;&#13;&#10; double toysPrice = (puzz * 2.60) + (dolls * 3) + (bears * 4.10) + (min * 8.2) + (trucks * 2);&#13;&#10;&#13;&#10; if (toysCnt &gt;= 50)&#13;&#10; {&#13;&#10; double discount = toysPrice - (toysPrice * 0.25);&#13;&#10; double finalPrice = discount - (discount * 0.10);&#13;&#10; if (finalPrice &gt;= tourPrice)&#13;&#10; {&#13;&#10; Console.WriteLine($&quot;Yes! {finalPrice - tourPrice:F2} lv left.&quot;);&#13;&#10; }&#13;&#10; }&#13;&#10; else&#13;&#10; {&#13;&#10; double finalPrice = toysPrice - (toysPrice * 0.10);&#13;&#10; if (finalPrice &lt; tourPrice)&#13;&#10; {&#13;&#10; Console.WriteLine($&quot;Not enough money! {tourPrice - finalPrice:F2} lv needed.&quot;);&#13;&#10; }&#13;&#10; }&#13;&#10; }&#13;&#10; }&#13;&#10;}</code></pre> <p>&nbsp;</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29097https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/2909710. Ladybugs Javascript Arrays <p>Здравейте, някакви насоки за преправяне на кода? Програмата върви и дава правилен резултат при проверка&nbsp;но judge ми дава 60/100.&nbsp;</p> <p>Условие :&nbsp;<a href="https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/May-2019/JavaScript/03.%20JS-Fundamentals-Arrays/03.%20JS-Fundamentals-Arrays-Exercise.docx">https://softuni.bg/downloads/svn/soft-tech/May-2019/JavaScript/03.%20JS-Fundamentals-Arrays/03.%20JS-Fundamentals-Arrays-Exercise.docx</a></p> <p>Линк :&nbsp;<a href="https://pastebin.com/PxyMiaSN">https://pastebin.com/PxyMiaSN</a>&nbsp;</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29096https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29096Задача 3. Gaming Store - More Exercise: C# Intro and Basic Syntax (C# Fundamentals); <p>Здравейте, получавам 60/100 точки в Judge, бихте ли ми показали грешката?</p> <p><a href="https://pastebin.com/Hi9ptmck">https://pastebin.com/Hi9ptmck</a></p> <h2>3.Gaming Store</h2> <p>Write a program, which helps you buy the games. The <strong>valid games</strong> are the following games in this table:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width\00003A185px"> <p><strong>Name</strong></p> </td> <td style="width\00003A65px"> <p><strong>Price</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p>OutFall 4</p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$39.99</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p><a>CS: OG</a></p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$15.99</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p><a>Zplinter Zell</a></p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$19.99</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p><a>Honored 2</a></p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$59.99</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p><a>RoverWatch</a></p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$29.99</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A185px"> <p><a>RoverWatch Origins Edition</a></p> </td> <td style="height\00003A7px\00003B\000020width\00003A65px"> <p>$39.99</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>On the first line, you will receive your <strong>current balance</strong> &ndash; a <strong>floating-point</strong> number in the range <strong>[0.00&hellip;5000.00]</strong>.</p> <p>Until you receive the command &ldquo;Game Time&rdquo;, you have to keep <strong>buying games</strong>. When a <strong>game</strong> is <strong>bought</strong>, the user&rsquo;s <strong>balance </strong>decreases by the <strong>price </strong>of the game.</p> <p>Additionally, the program should obey the following conditions:</p> <ul> <li>If a game the user is trying to buy is <strong>not present </strong>in the table above, print &ldquo;Not Found&rdquo; and <strong>read the next line</strong>.</li> <li>If at any point, the user has <strong>$0 </strong>left, print &ldquo;Out of money!&rdquo; and <strong>end the program</strong>.</li> <li>Alternatively, if the user is trying to buy a game which they <strong>can&rsquo;t afford</strong>, print &ldquo;Too Expensive&rdquo; and <strong>read the next line</strong>.</li> <li>If the game exists and the player has the money for it, print <strong>&ldquo;Bought {nameOfGame}&rdquo;</strong></li> </ul> <p>When you receive &ldquo;Game Time&rdquo;,<strong> print</strong> the user&rsquo;s <strong>remaining money </strong>and <strong>total spent on games</strong>, <strong>rounded</strong> to the <strong>2nd decimal place</strong>.</p> <h3>Examples</h3> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width\00003A605px"> <tbody> <tr> <td style="height\00003A14px\00003B\000020width\00003A229px"> <p><strong>Input</strong></p> </td> <td style="height\00003A14px\00003B\000020width\00003A376px"> <p><strong>Output</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A229px"> <p>120</p> <p>RoverWatch</p> <p>Honored 2</p> <p>Game Time</p> </td> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A376px"> <p>Bought RoverWatch</p> <p>Bought Honored 2</p> <p>Total spent: $89.98. Remaining: $30.02</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A229px"> <p>19.99</p> <p>Reimen origin</p> <p>RoverWatch</p> <p>Zplinter Zell</p> <p>Game Time</p> </td> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A376px"> <p>Not Found</p> <p>Too Expensive</p> <p>Bought Zplinter Zell</p> <p>Out of money!</p> </td> </tr> <tr> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A229px"> <p>79.99</p> <p>OutFall 4</p> <p>RoverWatch Origins Edition</p> <p>Game Time</p> </td> <td style="height\00003A8px\00003B\000020width\00003A376px"> <p>Bought OutFall 4</p> <p>Bought RoverWatch Origins Edition</p> <p>Total spent: $79.98. Remaining: $0.01</p> </td> </tr> </tbody> </table> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29095https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29095Christmas Spirit <p>Зравейте,&nbsp;</p> <p>не мога да видя отново грешките, които ми връща на задача номер 10 от Python Fundamentals -Basic Syntax Exercise-&nbsp;Christmas Spirit.</p> <p>Дава ми само 60 процента и до там. Пробвах какво ли не...</p> <p>Ето и кода ми&nbsp;</p> <p>quantity = int(input())<br> days = int(input())</p> <p>ornament_set = 2<br> tree_skirt = 5<br> tree_garlands = 3<br> tree_lights = 15</p> <p>christmas_spirit = 0<br> budget = 0&nbsp;</p> <p>for day in range(1, days+1):<br> &nbsp; &nbsp; if day % 11 == 0:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; quantity += 2</p> <p>&nbsp; &nbsp; if day % 10 == 0:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit -= 20<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; budget += tree_skirt + tree_lights + tree_garlands</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; if day == days:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit -= 30<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; else:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit += 30 &nbsp;# fifth day with garlands</p> <p>&nbsp; &nbsp; if day % 5 == 0:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit += 17<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; budget += tree_lights * quantity<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br> &nbsp; &nbsp; if day % 3 == 0:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit += 13<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; budget += (tree_garlands + tree_skirt) * quantity<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br> &nbsp; &nbsp; if day % 2 == 0:<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; christmas_spirit += 5<br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; budget += ornament_set * quantity</p> <p>print(f&quot;Total cost: {budget}&quot;)<br> print(f&quot;Total spirit: {christmas_spirit}&quot;)</p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29094https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29094Problem 8. Balanced Parentheses / C# Advanced <p>Привет,</p> <p>въпросната задача ми дава само 87/100 точки не намирам къде греша, ще съм благодарен за малко помощ!</p> <p><a href="https://pastebin.com/pdCzbnGF">https://pastebin.com/pdCzbnGF</a></p> <p><a href="https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1447#7">https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1447#7</a></p> <p>УСЛОВИЕ:</p> <p>Given a sequence consisting of parentheses, determine whether the expression is <strong>balanced</strong>. A sequence of parentheses is balanced if every <strong>open</strong> <strong>parenthesis</strong> can be <strong>paired</strong> <strong>uniquely</strong> with a <strong>closed</strong> <strong>parenthesis</strong> that occurs <strong>after</strong> the former. Also, the <strong>interval</strong> <strong>between</strong> them <strong>must</strong> be <strong>balanced</strong>. You will be given <strong>three</strong> types of parentheses:&nbsp;(,&nbsp;{, and&nbsp;[.</p> <p><strong>{[()]} - This is a balanced parenthesis.</strong></p> <p><strong>{[(])} - This is not a balanced parenthesis.</strong></p> <h3>Input</h3> <ul> <li>Each input consists of a single line, <strong>the sequence of parentheses</strong>.</li> </ul> <h3>Output</h3> <ul> <li>For each test case, print on a new line &quot;YES&quot; if the parentheses are balanced.<br> Otherwise, print &quot;NO&quot;. Do not print the quotes.</li> </ul> <h3>Constraints</h3> <ul> <li>1 &le; lens &le; 1000, where&nbsp;lens&nbsp;is the length of the sequence.</li> <li>Each character of the sequence <strong>will be one of</strong>&nbsp;{, },&nbsp;(,&nbsp;),&nbsp;[,&nbsp;].</li> </ul> <h3>Examples</h3> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Input</strong></p> </td> <td> <p><strong>Output</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>{[()]}</p> </td> <td> <p>YES</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>{[(])}</p> </td> <td> <p>NO</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>{{[[(())]]}}</p> </td> <td> <p>YES</p> </td> </tr> </tbody> </table> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29093https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29093andshar <p><strong>Many couples seek good fertility services and effective results, so they should be sure to be within a successful fertility test program. It should be considered that the results vary according to a range of individual factors for applicants.<a href="http://drzainabalazzawi.com/services/breast-cancer-symptoms/">Breast cancer symptoms</a></strong></p> https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/29092https://softuni.bg/Forum/Questions/Details/290923. Vacation - Basic Syntax, Conditional Statements and Loops - Exercise <p>Привет,</p> <p>&nbsp;</p> <p>забих на тази задача.</p> <p>Може ли малко помощ , дава ми 91/100 , не знам как да включа Business case-a&nbsp; за да ми даде 100/100</p> <p>Ако някой помогне с редакция на кода ще съм благодаря.</p> <p>&nbsp;</p> <p>https://pastebin.com/xS6xcBgD</p> <p>&nbsp;</p> <p>Благодаря предварително.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Поздрави</p>

https://softuni.bg/trainings/resources? Terms=&ResourceTypeId=2&IsDateSortAscending=1&Terms=1 - -

https://softuni.bg/trainings/resources?Terms=&ResourceTypeId=2&IsDateSortAscending=False

0
19/01/2020 23:12:41