Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Nikodon avatar Nikodon 0 Точки

Методи - Top Number.

Привет, мъча се със задача 10 от упражненията за Методи - Top Number.

Това е решението ми, но явно не ми се получава, може ли малко помощ по кода :

 

https://pastebin.com/YrwkehGa

 

Благодаря!

Тагове:
0
C# Fundamentals
kkaraivanov avatar kkaraivanov 237 Точки

Ето моето решение, мисля че по-бързо ще откриеш проблема покода си

using System;

namespace TopNumber
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      long num = long.Parse(Console.ReadLine());

      for (long i = 1; i <= num; i++)
        GetSum(i);
          
    }

    private static void GetSum(long l)
    {
      long sum = 0;
      long printNum = l;
      bool setOddNumber = false;

      while (l > 0)
      {
        if (l == 0)
          break;
        long temp = l % 10;
        sum += temp;
        if (!(temp % 2 == 0))
          setOddNumber = true;
        l /= 10;
      }

      if (sum % 8 == 0 && setOddNumber)
      {
        Console.WriteLine(printNum);
      }
    }
  }
}

Неуспявам да схвана логиката ти. В мейн получаваш число от конзолата, правиш масив с тази големина и подаваш празен масив на булев метод. Масива има само null, реално в тялото на метода ти нищо не се случва.

0
12/02/2020 23:45:18
Nikodon avatar Nikodon 0 Точки

Да, аз искам да си обясня защо е празен, идеята ми е да взема всяка цифра от рейнджа. Като дебъгна виждам, че е нула, но не разбирам защо е? Искам да взема всяка цифра от рейнджа на масива да я проверя дали е нечетна и да видя дали сумата се дели на 8. Защо не се получава. Просто не разбирам така изписан кода , какво трябва да променя за да работи.

0
kkaraivanov avatar kkaraivanov 237 Точки

Редактирах кода ти, така че да запълниш масива и да го предадеш на метода за обработка, след което метода ще ти върне стойност която да изпишеш на конзолата. Оставям на теб да развиеш логиката си за обработка на масива в метода.

using System;
using System.Linq;

namespace Extra
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string input = Console.ReadLine();
      int[] arr = input.Select(c => int.Parse(c.ToString())).ToArray();
      int result = isTopNumber(arr);
      Console.WriteLine(result);

    }

    static int isTopNumber(int[] arr)
    {
      int sum = 0;
      bool isDivisible = false;
      bool isDigitOdd = false;

      for (int i = 1; i <= arr.Length; i++)
      {
        int currenDigit = arr[i] % 10;
        sum += currenDigit;
        arr[i] = arr[i] / 10;

        if (sum % 8 == 0)
        {
          isDivisible = true;
        }

        if (currenDigit % 2 != 0)
        {
          isDigitOdd = true;
        }
      }

      return sum;
    }
  }
}

 

0
Nikodon avatar Nikodon 0 Точки

Благодаря ти! Дебъгвах няколко пъти и сега ми стана ясна концепцията. Загубих време, но ми стана ясно.

0