Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
desito07 avatar desito07 3 Точки

01. Pipes In Pool

Здравейте, никъде не успях да намеря решение на тази задача за да сравня с моето, попитах в фейсгрупата, но без отговор

Judge ми дава 76/100, и двете решения ми показват изискумият резултат, но не мога да взема 100/100.Къде бъркам?

https://pastebin.com/YF895cWm

Благодаря!

 

Тагове:
mark79 avatar mark79 633 Точки

Здравей,

не виждам някъде да има нужда от изпозването на математически функции в задачата.

  let volumeTotal = Math.trunc(p1 * hours + p2 * hours);

Няма да е лошо да ми обясниш какво правиш на този ред, че явно имам пропуски.

let poolVolume = Math.abs((volumeTotal / volume) * 100);

Поздрави :)

0
desito07 avatar desito07 3 Точки

здравей, успях да видя грешките си и я реших 100/100 

ето как:

function pipesInPool(input) {

  let volume = Number(input.shift());

  let p1 = Number(input.shift());

  let p2 = Number(input.shift());

  let hours = Number(input.shift());

 

  let pipe1 = p1 * hours;

  let pipe2 = p2 * hours;

 

  let pipePool = pipe1 + pipe2;

 

  if (pipePool <= volume) {

    let poolPercent = (pipePool / volume) * 100;

    let p1Percent = (pipe1 / pipePool) * 100;

    let p2Percent = (pipe2 / pipePool) * 100;

    console.log(

      `The pool is ${poolPercent.toFixed(2)}% full. Pipe 1: ${p1Percent.toFixed(

        2

      )}%. Pipe 2: ${p2Percent.toFixed(2)}%.`

    );

  } else if (pipePool > volume) {

    let overFlow = pipePool - volume;

    console.log(

      `For ${hours} hours the pool overflows with ${parseFloat(

        overFlow.toFixed(2)

      )} liters.`

    );

  }

}

 

 

0