Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
vladovip avatar vladovip 4 Точки

Java Script Fundametals : task 4 Exercise - 04. Vacation

4.   Vacation

You are given a group of people, type of the group, and day of the week they are going to stay. Based on that information calculate how much they have to pay and print that price on the console. Use the table below. In each cell is the price for a single person. The output should look like that:
 "Total price: {price}". The price should be formatted to the second decimal point.

 

 

Friday

Saturday

Sunday

Students

8.45

9.80

10.46

Business

10.90

15.60

16

Regular

15

20

22.50

 

There are also discounts based on some conditions:

  • Students – if the group is bigger than or equal to 30 people you should reduce the total price by 15%
  • Business – if the group is bigger than or equal to 100 people 10 of them can stay for free.
  • Regular – if the group is bigger than or equal 10 and less than or equal to 20 reduce the total price by 5%

You should reduce the prices in that EXACT order

 

Моето решение е, (дава ми само 83т в judge??) Някъде бъркам?  : 

 

 

function vacation(groupPeople, typeGroup, dayWeek) {

   

    let totalSum = 0;

     

    if  (dayWeek === "Friday" ){

         

        if( typeGroup=== "Students"){

           totalSum = groupPeople * 8.45;

        }  else if (typeGroup === "Business"){

            totalSum = groupPeople * 10.90;

        } else if (typeGroup === "Regular"){

           totalSum =  groupPeople* 15;

        }

 

     } else if (dayWeek === "Saturday"){ 

 

          if ( typeGroup === "Students"){

            totalSum= groupPeople * 9.80;

           }  else if (typeGroup === "Business"){

             totalSum = groupPeople* 15.60;

            }  else if (typeGroup=== "Regular"){

            totalSum = groupPeople* 20;

            }

 

        } else if (dayWeek === "Sunday"){ 

       

           if ( typeGroup === "Students"){

            totalSum= groupPeople* 10.46;

           }  else if (typeGroup === "Business"){

              totalSum= groupPeople * 16;

           }  else if (typeGroup=== "Regular"){

            totalSum= groupPeople * 22.50;

        }

    

        if ( groupPeople >= 30 && typeGroup === "Students"){

            totalSum = totalSum - (0.15*totalSum);  

        } else if (groupPeople >= 100 && typeGroup === "Business" ){

            totalSum = totalSum - ((totalSum /groupPeople) * 10 );   

        } else if(typeGroup === "Regular" && groupPeople>=10 && groupPeople<=20) {

         totalSum = totalSum*0.95; 

        }   

    } 

      console.log(`Total price: ${totalSum.toFixed(2)}`);   

}

    vacation(30,

        "Students",

        "Sunday"

        

        )

 

Тагове:
0
JavaScript Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 2103 Точки

Има повторяемост на код (например умножаването на базовата цена по брой хора във всеки if/else), която усложнява сметките и откриването на потенциални грешки.

Силно препоръчвам да си разделяте кода на отделни логически части, всяка от които има само едно предназначение.

Например в тази задача:

- намиране на цена за 1 нощувка за 1 човек (според деня от седмицата и типа на групата)

- модифициране на единичната цена / брой туристи (според типа на групата и брой хора)

- изчислване на крайна цена = единична цена (модифицирана) * брой хора (модифицирани)

След като направих това, решението взе 100/100 в Judge без дори да ми се налага да търся къде е грешката.

 

Като допълнителен съвет, извеждайте си всички (повтарящи се) стрингове като константи - прави кода по-прегледен, по-лесен за модифициране и най-вече предпазва от правописни грешки, които са изключително трудни за откриване (напр. написан 'Busines' вместо 'Business' на едно от X места в някой вложен if). Ето как може да изглежда решението, написано така.

0
22/05/2020 15:51:18
vladovip avatar vladovip 4 Точки

Благодаря!

1
petrovmitko avatar petrovmitko 142 Точки

Здравей, изпуснал си да затвориш една къдрава скоба на края на  else if (dayWeek === "Sunday"){  и всичките ти проверки за намаленията ти влизат в този else if. (затворил си я след проверките за намаления)

1
vladovip avatar vladovip 4 Точки

Благодаря :) . 

0
eduardofaccio30 avatar eduardofaccio30 3 Точки

Добър въпрос, защо да не създадете две условни, където се чете, ако е петък, той влиза в превключвател и ако е събота, влиза в друг превключвател? така че човекът трябва да влезе в деня и когато влезе в swtich, трябва да му бъдат показани видовете групи. Кодът не би ли бил по-оптимален?

0
vladovip avatar vladovip 4 Точки

Благодаря, успях с кода. 

0