Грешка в задача

https://pastebin.com/qczVctZY

 

Ани се страхува от това, да не й бъде хакнат някой от профилите в социалните мрежи, затова решава да направи генератор за пароли, които да бъдат достатъчно сигурни. Вашата задача е да й помогнете да напише програма, която ще генерира тези пароли, разделени една от друга от знака "|".

Да се напише програма, която генерира серия от символи като в шаблона:

ABxyBA

като при всяко генериране на нов код, стойностите на символите се увеличават с 1. Ако A надхвърли 55, се връща на 35. Ако B надхвърли 96, се връща на 64.

Вход

От конзолата се чете 1 ред:

  • На първия ред a – цяло число в интервала [1 … 1000]
  • На втория ред b – цяло число в интервала [1 … 1000]
  • На третия ред максимален брой генерирани паролицяло число в интервала [1 … 1000000]

Ограничения:

  • A е символ с ASCII стойност в диапазона [35… 55]
  • B е символ с ASCII стойност в диапазона [64 … 96]
  • x e цяло число в диапазона [1… a]
  • y e цяло число в диапазона [1… b]

Изход:

Да се отпечата на конзолата:

  • Генерираният код. Ако броят на комбинациите е по-голям от максималния на кода, да се отпечата до подадената стойност, в противен случай да се отпечата до текущия брой на комбинациите.

 

 

Символите винаги са едни и същи,  не знам къде бъркам, ако може някой да помогне.