Умножение и повторение

architectName = input()
projectsCount = int(input())
neededHours = projectsCount * 3
print(f'The architect {architectName} will need {neededHours} hours to complete {projectsCount} project/s.')


когато сам си написах кода, отговора ми беше 3 пъти повторение на projectcount, а не умножение, можете ли да ми кажете защо се получи така? Това е отговора на Деси, моя код беше същия, но резултата ми не беше верен.