складови наличности, малка програма за упражнение на Java,

Здравейте група!

Написах още една малка програма на JAVA, но продължава да ми дава единствена грешка засега 

package org.graalvm.compiler.core.common.util is not visible
  (package org.graalvm.compiler.core.common.util is declared in module jdk.internal.vm.compiler, which is not in the module graph)

 

По долу е самият код, отново с молбата някой да пробва да я стартира и да видим има ли смислен резултат от тази работа! 

EDIT: коригирах някои грешки, това би трябвало да е работещ вариант!


import org.graalvm.compiler.core.common.util.IntList;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

class Storage {

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  IntList storage1 = new IntList();
  Intlist skld = new Intlist();
  /*задава количество на склада*/
  void stor() {

    for (int x = 0; x < Integer.parseInt(scanner.nextLine()); x++) {
      if
      (storage1[x] < 100) {
        storage1[x] = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        System.out.println("In storage" + i + "is maximum storage available for" + store + "units");
        continue;
      } else {
        continue;
      }
    }
  }

/*изчислява остатъка в склада */
static int getRandomNumberInRange(int min, int max) {

  if (min >= max) {
    throw new IllegalArgumentException("max must be greater than min");
  }

  Random r = new Random();
  return r.nextInt((max - min) + 1) + min;
}
  void storr() {
    Storage storr = new Storage();
    for (int i = 0; i < storage1[].lenght(); i++) {


         skld[i] = storr.getRandomNumberInRange(1, 100);
      System.out.println("In storage" + i + "are" + skld[i] + "units stored");
    }
  }
    void store() {

      int unit;
      int unitt;
      int store;
      int i;
      for (i = 0; i < storage1[].lenght(); i++) {
        if
        (storage1[i]= = skld[i]) {
          continue;
        } else {
          unit = skld[i];
          unitt = storage1[i];
          store = unitt - unit;
          System.out.println("In storage" + i + "is storage available for" + store + "units");
        }


      }
    }  public static void main(String[] args) {
    Storage st = new Storage();
    st.stor();
    st.storr();
    st.store();
  }
}