Упражнения за БД на C#

От няколко дни в джъдж упражненията за БД на С# не са пуснати за практикуване. Кога ще се пуснат?