Как да компилирам php интерпретатор и php скриптове в един двоичен файл?

Трябва да компилирам php интерпретатор и някои от моит 192.168.1.254 е персонализирани php скриптове като код на прозореца на gtk, който извиква стартиране и спиране на сървъра и други неща, искам да го компилирам в двоичен файл и да го разпространя в екип, търсейки предложения как да го направя 10.0.0.0.1