Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 5 Точки

Защо Judge ми дава 0/100 на задача 1. Fruit market?

https://pastebin.com/ZLGBq4h7

1.* Пазар за плодове

Мария решава да мине на диета и отива до близкия пазар, за да купи ягоди, банани, портокали и малини. Функцията получава цената на ягодите в лв./кг. и количеството на бананите, портокалите, малините и ягодите, които трябва да закупи. Да се напише функция, която пресмята колко пари са ѝ необходими за да плати сметката, като знаете, че:

 • цената на малините е на половина по-ниска от тази на ягодите;
 • цената на портокалите е с 40% по-ниска от цената на малините;
 • цената на бананите е с 80% по-ниска от цената на малините.

Вход

Функцията получава 5 аргумента:

 1. Цена на ягодите в лева – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
 2. Количество на бананите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
 3. Количество на портокалите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
 4. Количество на малините в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]
 5. Количество на ягодите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]

Изход

Да се отпечата на конзолата едно число:

 • парите, които са необходими на Мария.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

("48",

"10",

"3.3",

"6.5",

"1.7")

333.12

Цена на малините за килограм: 24 лв.

Цена на портокалите за килограм: 24 – (0.4 * 24) = 14.4 лв.

Цена на бананите за килограм: 24 – (0.8 * 24) = 4.8 лв.

Сума за малините: 6.5 * 24 = 156 лв.

Сума за портокалите: 3.3 * 14.4 = 47.52 лв.

Сума за бананите: 4.8 * 10 = 48 лв.

Сума за ягодите: 1.7 * 48 = 81.6 лв.

Обща сума: 156 + 47.52 + 48 + 81.6 = 333.12 лв.

Вход

Изход

 

("63.5",

"3.57",

"6.35",

"8.15",

"2.5")

561.1495

 

Тагове:
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 776 Точки

The solution is bugged and incomplete and does not even run in VS-Code. Follow the instructions from the SoftUni instructors during the exercises video, where they explain step-by-step how a JS-Function needs to be implemented:

Incomplete code:

marketForFruits(arg1, arg2, arg3, arg4, arg5) {
  let strawberriesPrice = Number(arg1);
  let bananasCountKg = Number(arg2);
  let orangesCountKg = Number(arg3);
  let raspberriesCountKg = Number(arg4);
  let strawberriesCountKg = Number(arg5);

  let raspberriesPriceKg = raspberriesCountKg * 24;
  let orangesPriceKg = orangesCountKg - (0.4 * raspberriesCountKg);
  let bananasPriceKg = raspberriesCountKg - (0.8 * raspberriesCountKg);
  let strawberriesPriceKg = raspberriesPrice * 2;
  let raspberriesSum = raspberriesPriceKg * raspberriesCountKg;
  let orangesSum = orangesPriceKg * orangesCountKg;
  let bananasSum = bananasPriceKg * bananasCountKg;
  let strawberriesSum = strawberriesPriceKg * strawberriesCountKg;
  let money = raspberriesSum + orangesSum + bananasSum + strawberriesSum;

  console.log(money);
}

marketForFruits("48",
  "10",
  "3.3",
  "6.5",
  "1.7");

Code demonstrated by SoftUni instructors:

function solve(strawberryPrice, bananaAmount, orangeAmount, blueberryAmount, strawberryAmount) {
  let blueberryPrice = Number(strawberryPrice) * 0.5;
  let orangePrice = blueberryPrice * 0.6;
  let bananaPrice = blueberryPrice * 0.2;

  let blueberryTotal = blueberryPrice * blueberryAmount;
  let orangeTotal = orangePrice * orangeAmount;
  let bananaTotal = bananaPrice * bananaAmount;
  let strawberryTotal = strawberryPrice * strawberryAmount;
  let totalMoney = blueberryTotal + orangeTotal + bananaTotal + strawberryTotal;

  console.log(totalMoney)
}

solve("48","10","3.3","6.5","1.7");

 

Best,

0
Shawn_Ramirez avatar Shawn_Ramirez 0 Точки

This works really well for us. Thanks for the step by step tutorial Popeyes Survey.

-1
01/12/2020 06:32:46
ElenaSissi avatar ElenaSissi 3 Точки

function fruit(strawberryPrice, bananas, orange, raspberry, strawberry){

  strawberryPrice = Number(strawberryPrice);

  bananas = Number(bananas);

  orange = Number(orange);

  raspberry = Number(raspberry);

  strawberry = Number(strawberry);

 

  raspberrysPrice = strawberryPrice / 2;

  bananasPrice =raspberrysPrice - (raspberrysPrice * 80/100)  ;

  orangePrice = raspberrysPrice  - ( raspberrysPrice* 40/100);

  

 

  sum = (strawberryPrice * strawberry) + (bananasPrice * bananas) + (orangePrice * orange) +

        (raspberrysPrice * raspberry);

 

        console.log(sum); 

}

 

fruit("48", "10", "3.3", "6.5", "1.7");

1