MuOnline 70/100

Задачата ми дава 70/100, но не успявам да открия грешката си.

https://pastebin.com/amhY2TXb