Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Sasho4949 avatar Sasho4949 1 Точки

Търся по-рационално решение от моето за For Loop - Lab - 04. Even Powers of 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            
            
            int stepCounter = 0;

            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                
                if (i == 1)
                {
                    Console.WriteLine(1);
                }
                if (i%2==0)
                {
                    int step = 2;


                                       //2
                    for (int a = 2; a <= i; a++)
                    {

                        stepCounter *= step;
                        step *= 2;
                        
                    }
                    if (true)
                    {
                        Console.WriteLine(step);
                    }

                }
                
            }
            
        }
    }
}

Тагове:
1
Programming Basics with C# 08/03/2021 12:22:38
krum_43 avatar krum_43 535 Точки

Здравей колега,

Не си задал точното условие на задачата.

Като ти чета кода може би в задачата се иска да се изведят всички четни степени на двойката <= n.

Eто ти един примерен код:

 

using System;

namespace EvenPowerOfToo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int number =int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i=0;i<number; i++)
            {
                if(i==0)
                {
                    Console.WriteLine($"2 на степен {i} = 1");
                }
                if((i%2==0)&&(i!=0))
                {
                    int result = 1;                    
                    for (int j =1;  j <=i; j++)
                    {
                        result *= 2;
                    }
                    Console.WriteLine($"2 на степен {i} = {result}");
                }
            }

        }
    }
}
 

.

0
08/03/2021 12:07:57