Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
dobrin.iv.dobrev avatar dobrin.iv.dobrev 0 Точки

не мога да изпечатам при задача с For - цикъл

Здравейте, 

не ми печата крайния реултат, опитах да разменя i да започва от 0 както и от 1, също да е само по голямо, да е по голямо и равно на  на броя итерации но резултата е един и същ, ако някой може да помогне??

пействам кода

package OnlineExams;

import java.util.Scanner;

public class P05MovieRatings {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int numOfMovies = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String movieName = scanner.nextLine();
    double rating = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
    double avRating = 0;

    double maxRating = Double.NEGATIVE_INFINITY;
    double minRating= Double.POSITIVE_INFINITY;


    for (int i = 1; i <= numOfMovies; i++) {

      if (rating < minRating){
        minRating = rating;

      }if (rating > maxRating){
        maxRating = rating;

      }
      avRating += rating;

      movieName = scanner.nextLine();
      rating = Double.parseDouble(scanner.nextLine());


    }
    System.out.printf("%s is with highest rating: %.1f%n", movieName, maxRating);
    System.out.printf("%s is with lowest rating: %.1f%n", movieName, minRating);
    System.out.printf("Average rating: %.1f%n", avRating / numOfMovies);

  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Здравей, dobrin.iv.dobrev,

 

Трябва да започнеш да прочитaш поредния филм (вкл. и първия) и неговия рейтинг след като влезеш вътре в цикъла, а отвън в началото прочиташ веднъж само броя филми. Освен това никъде не запазваш филма с най-висок и филма с най-нисък рейтинг, а те са ти необходими за финалното печатане. С тези промени вече трябва да стигнеш до вярното решение. Виж как ще ги направиш и ако пак нещо не се получава, пиши отново.

1
14/04/2021 20:37:22