Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
sifi97 avatar sifi97 2 Точки

08.Навреме за изпит

Два теста ми ги дава с грешка! Няква идея защо?

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/58390/conditional-statements-advanced-exercise-programming-basics-with-csharp-march-2021/3319

https://pastebin.com/0fDmzXB3

 

8. Навреме за изпит
Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден
час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на
изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е
дошъл след часа на изпита, той е закъснял. Напишете програма, която прочита време на изпит и време на
пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял и с колко часа или
минути е подранил или закъснял.

© SoftUni – https://softuni.org. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us: Page 1 of 1

Вход
От конзолата се четат 4 цели числа (по едно на ред), въведени от потребителя:
 Първият ред съдържа час на изпита – цяло число от 0 до 23.
 Вторият ред съдържа минута на изпита – цяло число от 0 до 59.
 Третият ред съдържа час на пристигане – цяло число от 0 до 23.
 Четвъртият ред съдържа минута на пристигане – цяло число от 0 до 59.
Изход
На първият ред отпечатайте:
 “Late”, ако студентът пристига по-късно от часа на изпита.
 “On time”, ако студентът пристига точно в часа на изпита или до 30 минути по-рано.
 “Early”, ако студентът пристига повече от 30 минути преди часа на изпита.
Ако студентът пристига с поне минута разлика от часа на изпита, отпечатайте на следващия ред:

“mm minutes after the start” за закъснение под час.
 “hh:mm hours after the start” за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри,
например “1:03”.
Примерен вход и изход
Вход Изход Вход Изход Вход Изход
9
30
9
50
Late
20 minutes after the start
9
00
10
30
Late
1:30 hours after
the start

10
00
10
00
On time

9
00
8
30
On time
30 minutes before the start
14
00
13
55
On time
5 minutes before
the start

11
30
10
55
Early
35 minutes
before the start

16
00
15
00
Early
1:00 hours before the start


11
30
8
12
Early
3:18 hours before
the start

11
30
12
29
Late
59 minutes after
the start

  •  
Тагове:
1
Programming Basics 05/05/2021 23:39:25
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Колега, дай, ако обичаш и условието на задачата + линк за Judge към нея.

0
krum_43 avatar krum_43 568 Точки

Здравей колега,

Виждам,че си дал линк към джъдж-а,но там условията на задачите не са качени.

Както е коментирал и svephoto без достъп до условито на задачата решението ти няма как да бъде коментирано.

0
05/05/2021 08:19:59
sifi97 avatar sifi97 2 Точки

Извинявам се, и условието е качено.

1
svephoto avatar svephoto 689 Точки

Няма достъп до този ресурс, би ли го копирал и поставил директно като текст в поста си?

0
sifi97 avatar sifi97 2 Точки

поставих го

0