Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
ioanna.konova avatar ioanna.konova 35 Точки

Задача On Time for the Exam от Conditional Statements Advanced - Exercise - 87/100 в Judge

Здравейте,

Някой може ли да открие къде е грешката в кода ми - https://pastebin.com/XEbD5sRA?fbclid=IwAR19RxZZQI_bg3jxmpCSuhx3SXLH-FSFAxL14nfrMe8LhcEHzsgB6MRIQ7c? Отговорите ми са верни, но Judge ми дава 87/100 и то при тестове 2 и 3, при които не мога да видя къде е грешката.

Условието на задачата:

8.Навреме за изпит

Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е дошъл след часа на изпита, той е закъснял. Напишете програма, която прочита време на изпит и време на пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял и с колко часа или минути е подранил или закъснял.

Вход

От конзолата се четат 4 цели числа (по едно на ред), въведени от потребителя:

 • Първият ред съдържа час на изпита – цяло число от 0 до 23.
 • Вторият ред съдържа минута на изпита – цяло число от 0 до 59.
 • Третият ред съдържа час на пристигане – цяло число от 0 до 23.
 • Четвъртият ред съдържа минута на пристигане – цяло число от 0 до 59.

Изход

На първият ред отпечатайте:

 • Late”, ако студентът пристига по-късно от часа на изпита.
 • On time”, ако студентът пристига точно в часа на изпита или до 30 минути по-рано.
 • Early”, ако студентът пристига повече от 30 минути преди часа на изпита.

Ако студентът пристига с поне минута разлика от часа на изпита, отпечатайте на следващия ред:

 •  

“mm minutes after the start” за закъснение под час.

 • “hh:mm hours after the start” за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например “1:03”.
0
Programming Basics
Axiomatik avatar Axiomatik 1354 Точки

Error is caused during the calculation of the final time-output. Use modular and standard division for the time-output and all of the tests will be OK:

 

using System;

namespace OnTimeForTheExam
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int hourOfExam = int.Parse(Console.ReadLine());
      int minuteOfExam = int.Parse(Console.ReadLine());
      int hourOfArrived = int.Parse(Console.ReadLine());
      int minuteOfArrived = int.Parse(Console.ReadLine());

      int totalminuteOfExam = (hourOfExam * 60) + minuteOfExam;
      int totalminuteOfArrived = (hourOfArrived * 60) + minuteOfArrived;
      int different = totalminuteOfExam - totalminuteOfArrived;

      if (totalminuteOfArrived == totalminuteOfExam)
      {
        Console.WriteLine("On time");
      }
      else if (different >= 0 && different <= 30)
      {
        Console.WriteLine("On time");
        Console.WriteLine($"{different} minutes before the start");

      }
      else if (different > 30)
      {
        if (different < 60)
        {
          Console.WriteLine("Early");
          //Console.WriteLine($"{totalminuteOfExam - totalminuteOfArrived} minutes before the start");
          Console.WriteLine($"{different} minutes before the start");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Early");
          int hour = different / 60;
          int minutes = different % 60;

          //Console.WriteLine($"{hourOfExam - hourOfArrived}:{minuteOfExam - minuteOfArrived:d2} hours before the start");
          Console.WriteLine($"{hour}:{minutes:D2} hours before the start");
        }
      }
      else if (different < 0)
      {
        int differentAbs = Math.Abs(different);

        if (differentAbs < 60)
        {
          Console.WriteLine("Late");
          Console.WriteLine($"{differentAbs} minutes after the start");
        }
        else
        {
          int hour = differentAbs / 60;
          int minutes = differentAbs % 60;
          Console.WriteLine("Late");
          Console.WriteLine($"{hour}:{minutes:d2} hours after the start");
        }

        //if (Math.Abs(different) < 60)
        //{
        //  Console.WriteLine("Late");
        //  Console.WriteLine($"{Math.Abs(totalminuteOfExam - totalminuteOfArrived)} minutes after the start");
        //}
        //else
        //{
        //  Console.WriteLine("Late");
        //  Console.WriteLine($"{Math.Abs(hourOfExam - hourOfArrived)}:{Math.Abs(minuteOfExam - minuteOfArrived):d2} hours after the start");
        //}
      }
    }
  }
}

 

 

1