Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
banko2 avatar banko2 0 Точки

New House . В Judg -a ми дава 20/100. Със 64 гладиоли и 128 лв. при мен излиза вярно.

using System;

namespace Upr_22._07._21
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string flower = Console.ReadLine();
            int numFlower = int.Parse(Console.ReadLine());
            int budget = int.Parse(Console.ReadLine());
            double c = 0;

            switch (flower)

            {
                case "Roses":
                    if (numFlower * 5 <= budget && numFlower > 80)
                    {
                        c = budget - numFlower * 5 * 0.9;
                        Console.WriteLine($"Hey, you have a great garden with {numFlower} {flower} and {c:f2} leva left.");
                    }

                    if (numFlower * 5 > budget)

                    {
                        c = numFlower * 5 - budget;

                        Console.WriteLine($"Not enough money, you need {c:f2} leva more.");
                    }

                    break;


                case "Dahlias":
                    if (numFlower * 3.8 <= budget && numFlower > 90)
                    {
                        c = budget - numFlower * 3.8 * 0.85;

                        Console.WriteLine($"Hey, you have a great garden with {numFlower} {flower} and {c:f2} leva left.");
                    }

                    if (numFlower * 3.8 > budget)

                    {
                        c = numFlower * 3.8 - budget;

                        Console.WriteLine($"Not enough money, you need {c:f2} leva more.");
                    }

                    break;

                case "Tulips":

                    if (numFlower * 2.8 <= budget && numFlower > 80)
                    {
                        c = budget - numFlower * 2.8 * 0.85;

                        Console.WriteLine($"Hey, you have a great garden with {numFlower} {flower} and {c:f2} leva left.");
                    }

                    if (numFlower * 2.8 > budget)

                    {
                        c = numFlower * 2.8 - budget;

                        Console.WriteLine($"Not enough money, you need {c:f2} leva more.");
                    }

                    break;

                case "Narcissus":
                    if (numFlower * 3 <= budget && numFlower < 120)
                    {
                        c = budget - numFlower * 3 * 1.15;

                        Console.WriteLine($"Hey, you have a great garden with {numFlower} {flower} and {c:f2} leva left.");
                    }

                    if (numFlower * 3 > budget )

                    {
                        c = numFlower * 3 - budget;

                        Console.WriteLine($"Not enough money, you need {c:f2} leva more.");
                    }

                    break;

                case "Gladiolus":
                    if (numFlower * 2.5 <= budget && numFlower < 80)
                    {
                        c = budget - numFlower * 2.5 * 1.2;

                        Console.WriteLine($"Hey, you have a great garden with {numFlower} {flower} and {c:f2} leva left.");
                    }

                    if (numFlower * 2.5 > budget )

                    {
                        c = numFlower * 2.5 - budget;

                        Console.WriteLine($"Not enough money, you need {c:f2} leva more.");
                    }

                    break;

            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics with C#
svephoto avatar svephoto 966 Точки

Здравей, banko2,

 

Мисля, че има нужда да направиш промени при проверките и изчисленията, като можеш да оптимизираш и решението като цяло. Ако искаш, виж как си го представих аз: https://pastebin.com/ZnftPk8Z. Надявам се да ти е от полза.

0
banko2 avatar banko2 0 Точки

Благодаря

0
svephoto avatar svephoto 966 Точки

Моля.

0
kitchens95658 avatar kitchens95658 -3 Точки

Thanks for response, I found a lot of interesting information here. very thankful and helpful.

 

 

 

MyBalanceNow

-3