Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
ioanna.konova avatar ioanna.konova 38 Точки

Задача 01. Data Type Finder от Data Types and Variables - More Exercise - МОЛБА за обяснение

Добър вечер (отново) от мен, колеги,

Вече втори ден не мога да реша задачата /по-надолу ще й пейстна условието/. Потърсих за идеи във форума и ми направи впечатление, че доста колеги предлагат решения с TryParse, но преподавателите все още не са ни го обяснили. Та, някой добър човек със свободно време ще може ли да ми обясни както как работи и при какви други случаи се използва, така и отделните части от синтаксиса му. Приберно: bool isBolean = bool.TryParse(word, out bool boolean); и по-точно от out нататък. Какво прави това out, каква е функцията му? Не смятам, че да го препиша, само и само Judge да ми даде 100/100, е много умно решение.

Примерно решение от форума - код.

Условие:

1.Data Type Finder

You will receive input until you receive "END". Find what data type is the input. Possible data types are:

  • Integer
  • Floating point
  • Characters
  • Boolean
  • Strings

Print the result in the following format: "{input} is {data type} type"

Examples

Input

Output

5

2.5

true

END

5 is integer type

2.5 is floating point type

true is boolean type

a

asd

-5

END

a is character type

asd is string type

-5 is integer type

Тагове:
0
Fundamentals Module 22/09/2021 20:36:15
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1585 Точки

Трябва да принтираш определен текст в зависимост какъв е типа които са ти подали на входа.

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/out-parameter-modifier

Имаш 4 bool променливи ако някоя от тях е създадена тогава това е правилния тип ако не остава да е само стринг в примерното решение което си дала.


bool isBolean = bool.TryParse(word, out bool boolean);

1. Опитаи се да парснеш word към тип bool. Ако не успееш задаи стоиност на isBolean = false.Тук също се създава boolean но е с default value на bool = false.
2. Ako успеш обаче да парснеш създаваи нова променлива от тип bool с име boolean и стоиност равна на word. (out означава че метода ще върне нова променлива която може да ползваш локално)

1
22/09/2021 22:06:57
ioanna.konova avatar ioanna.konova 38 Точки

Аааха, разбрах. Много благодаря за отделеното време! :))

0