Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
gyurukova avatar gyurukova 1 Точки

Array Manipulations - JS Fundamentals

Здравейте, написах кода за задачата Array Manipulations от лекцията за Arrays Advanced в Fundamentals JS. Кодът работи в Visual Studio Code, но Джъдж ми дава 60/ 100. Може ли да ми подскажете къде е грешката?

https://pastebin.com/rqAnfxhp

Условието на задачата е следното:

Write a function that manipulates an array of numbers. 

 • Add {number}: add a number to the end of the array

 • Remove {number}: remove number from the array

 • RemoveAt {index}: removes number at a given index

 • Insert {number} {index}: inserts a number at a given index

Note: All the indices will be valid!

Print the final state of the array (separated by single space).

The input comes as an array of strings. First element will be a string containing the array to manipulate. Every other command you receive will also be a string.

The output is the manipulated array printed on the console on a single line, separated by space.

0
JavaScript Fundamentals
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки
Best Answer

При команда "Remove" трябва да се премахнат всички числа с дадената стойност от масива, а не само първото:

   case 'Remove':
    let indexToFind = arr.indexOf(item1);
    while(indexToFind > -1) {
     arr.splice(indexToFind, 1);
     indexToFind = arr.indexOf(item1);
    }
    break;

Или така:

   case 'Remove':
    arr = arr.filter(number => number !== item1);
    break;

 

0
15/10/2021 16:29:45
gyurukova avatar gyurukova 1 Точки

Благодаря, не бях прочела напълно условието за Remove, изглежда :) 

1