Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
parunev avatar parunev 4 Точки

Fishing Boat Problem

Здравейте, Judge ми дава 86/100, но не намирам къде би могла да ми бъде грешката.

 

package conditionalStatementsAdvancedExercise;

import java.util.Scanner;

public class P04fishingBoat {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    int budget = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    String time = scanner.nextLine();
    int numFisherman = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

    double price = 0;

    if (time.equals("Spring")){
      price = 3000;
    }else if(time.equals("Summer")){
      price = 4200;
    }else if(time.equals("Autumn")){
      price = 4200;
    }else if(time.equals("Winter")){
      price = 2600;
    }

    if (numFisherman <= 6){
      price = price - price * 0.1;
    }else if (numFisherman >= 7 && numFisherman <= 11){
      price = price - price * 0.15;
    }else if (numFisherman >= 12){
      price = price - price * 0.25;
    }

    if (numFisherman % 2 == 0 && (time.equals("Spring") || time.equals("Summer")|| time.equals("Winter"))){
      price = price - price * 0.05;
    }

    if (budget <= price){
      System.out.printf("Not enough money! You need %.2f leva.", Math.abs(price - budget));
    }else {
      System.out.printf("Yes! You have %.2f leva left.", Math.abs(budget - price));
    }

  }
}
0
Programming Basics
icowwww avatar icowwww 1676 Точки

Моля пиши и условието от курса Basics, защото е недостъпно за нас.

Въпреки това грешката се вижда:

  if (budget <= price) тук проверяваш ако нямаш достатъчно пари или имаш точно нужните. А трябва да проверяваш само дали нямаш достатъчно. Тоест:

if (budget < price)

1
parunev avatar parunev 4 Точки

Много ти благодаря! Извинявам се, че не уточних! 

1