Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
VasilKos avatar VasilKos 7 Точки

Followers Fundamentals Java

Може ли малко помощ за принтирането накрая.

Followers - Pastebin.com

Първият вход излиза, проблемът е при втория.

followers.entrySet().stream().sorted((e1, e2) -> Integer.compare(e2.getValue().size(), e1.getValue().size()))
    .forEach(entry -> {
      System.out.printf("%s: %d%n", entry.getKey(), entry.getValue().get(0)+entry.getValue().get(1));
    });

Условието на задачата: 

Followers

Now that Pesho has successfully created an account, he wants to connect with other users and gain as many followers, likes and comments as possible.

Create a program that keeps information about Pesho's followerslikes and comments. Keep a record of the followers, each with the likes and comments Pesho has received from them.

You will be receiving lines with commands until you receive the "Log out" command.  There are four possible commands:

 • "New follower: {username}":
  • Add the username, to your records (with 0 likes and 0 comments). If person with the given username already exists ignore the line.
 • "Like: {username}: {count}":
  • If the username doesn't exist, add it to your records with the given count of likes.
  • If the username existincrease the count of likes with the given count.
 • "Comment: {username}":
  • If the username doesn't exist, add it to your records with 1 comment.
  • If the username existsincrease the count of commens with 1.
 • "Blocked: {username}":
  • Delete all records of the given username. If it doesn’t exist, print:

 "{Username} doesn't exist."

 

In the end, you have to print the count of followers, each follower with his/her likes and comments (the sum of likes and comments) sorted in descending order by the likes and then by their username in ascending order in the following format: 

{count} followers

{username}: {likes+comments}

{username}: {likes+comments}

...

Input

 • You will be receiving lines until you receive the "Log out" command.
 • The input will always be valid.

Output

 • Print the users with their likes in the format described above.

Examples

Input

Output

New follower: gosho

Like: gosho: 5

Comment: gosho

New follower: gosho

New follower: tosho

Comment: gosho

Comment: tosho

Comment: pesho

Log out

3 followers

gosho: 7

pesho: 1

tosho: 1

Input

Output

Like: A: 3

Comment: A

New follower: B

Blocked: A

Comment: B

Like: C: 5

Like: D: 5

Log out

3 followers

C: 5

D: 5

B: 1

Тагове:
0
Fundamentals Module
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки

Сортирането трябва да е по броя лайкове, а не по размера на List-a:

.sorted((e1, e2) -> Integer.compare(e2.getValue().size(), e1.getValue().size())) // wrong

.sorted((e1, e2) -> Integer.compare(e2.getValue().get(0), e1.getValue().get(0))) // correct

 

Алтернативно, ако не пазим данните в TreeMap, а в HashMap, може да сортираме така:

.sorted(Map.Entry
    .<String, List<Integer>>comparingByValue(Comparator.comparingInt(l -> l.get(0)))
    .reversed()
    .thenComparing(Map.Entry.comparingByKey()))

 

0
VasilKos avatar VasilKos 7 Точки

Благодаря. 

Надявам се с времето да се свиква с тези сортировки, но на този етап са доста трудни, а реално дават крайния резултат.

1