Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Rosen1234 avatar Rosen1234 5 Точки

Judge ми дава 75точки:( някой може ли да ми помогне да си намеря грешкат

 Условието на задачата:

Поканени сте от академията да напишете софтуер, който да пресмята точките за актьор/актриса. Академията ще ви даде първоначални точки за актьора. След това всеки оценяващ ще дава своята оценка. Точките, които актьора получава се формират от: дължината на името на оценяващия умножено по точките, които дава делено на две.

Ако резултатът в някой момент надхвърли 1250.5 програмата трябва да прекъсне и да се отпечата, че дадения актьор е получил номинация.

Вход

  • Име на актьора - текст
  • Точки от академията - реално число в интервала [2.0... 450.5]
  • Брой оценяващи n - цяло число в интервала[1… 20]

На следващите n-на брой реда:

  • Име на оценяващия - текст
  • Точки от оценяващия - реално число в интервала [1.0... 50.0]

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

  • Ако точките са над 1250.5:

"Congratulations, {име на актьора} got a nominee for leading role with {точки}!"

  • Ако точките не са достатъчни:

       "Sorry, {име на актьора} you need {нужни точки} more!"

Резултатът да се форматирана до първата цифра след десетичния знак!

 


using System;

namespace Oskars_programing_basic
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string actor = Console.ReadLine();
          Double pointsfromacademy = double.Parse(Console.ReadLine());
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            double totalpoints = 0;
            double totalpointsfromjuri = 0;
            for (int i = 0; i <n; i++)
            {
                string juri = Console.ReadLine();
                double pointsfromjuri = double.Parse(Console.ReadLine());
                double numberchar = juri.Length;
                totalpointsfromjuri = (pointsfromjuri * numberchar) / 2;
                pointsfromacademy += totalpointsfromjuri;
                if (pointsfromacademy > 1250.5)
                {
                    Console.WriteLine($"Congratulations, {actor} got a nominee for leading role with {pointsfromacademy:f1}!");
                    break;
                }


               

            }
           if (pointsfromacademy < 1250.5)
            {
                double pointsneed = Math.Abs(pointsfromacademy - 1250.5);
                Console.WriteLine($"Sorry, {actor} you need {pointsneed} more!");
            }

        }
    }
}
 

Тагове:
1
Programming Basics 26/11/2021 10:28:59
krum_43 avatar krum_43 683 Точки

Здравей колега,                                                                                                                                                                                              Не си дал линк към условието,но като гледам решението ти ми прави впечатление,че не затваряш правилно цикъла по n .Може би трябва да го затвориш преди първата проверка?!?

0
26/11/2021 07:48:40
Rosen1234 avatar Rosen1234 5 Точки

Пробвах го вече и пак не става:( , Качих и условието.

1
icowwww avatar icowwww 1848 Точки

Здравей,

Закръгли и второто принтиране 

Console.WriteLine($"Sorry, {actor} you need {pointsneed:f1} more!");

1
svephoto avatar svephoto 1114 Точки

Здравей, Rosen1234,

 

Пропуснал си да сложиш форматиране на точките при едното отпечатване:

 

            if (pointsfromacademy < 1250.5)
            {
                double pointsneed = Math.Abs(pointsfromacademy - 1250.5);
                Console.WriteLine($"Sorry, {actor} you need {pointsneed:f1} more!");
            }

 

Добави го и веднага отиваш на 100/100. laugh

И една препоръка: друг път давай и линк към задачата в Judge.

 

П. С. Редактирано: Колегата icowwww ме е бил изпреварил, но видях това пост-фактум. cool

1
28/11/2021 22:25:48
Rosen1234 avatar Rosen1234 5 Точки

Благодаря ви и на двамата!! Получи се:)

2