Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
marin_jordanov avatar marin_jordanov 0 Точки

Reverse Matrix Diagonals

Здравейте.

Някой, може ли да погледане решението, което сътворих за въпросната задача и да ми каже, защо в judge получавам 20/100.

Решение:

https://pastebin.com/xCmAzAqQ

Условие:

1. Reverse Matrix Diagonals

You are given a matrix (2D array) of integers. You have to print the matrix diagonal but in reversed order. Print each diagonal on new line.

Input

On the first line, single integer the number R of rows in the matrix. On each of the next R lines, C numbers separated by single spaces. Note that R and C may have different values.

Output

The output should consist of R lines, each consisting of exactly C characters, separated by spaces, representing the matrix diagonals reversed.

Constraints

All the integers will be in the range [1….1000].

Examples

Input

Output

3 4

21 20 18 15

19 17 14 12

16 13 11 10

10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20

21

1 3

3 2 1

1

2

3

3 3

18 17 15

16 14 12

13 11 10

10

11 12

13 14 15

16 17

18

Тагове:
0
Module: Java Advanced 11/01/2022 12:47:02
MartinBG avatar MartinBG 3992 Точки

Липсва проверка за валидност и на двата индекса на редове:

№32: while (i>=0) // j може да е невалиден

и

№45: while (j<=cols-1) // i може да е невалиден

Решението ще мине, ако земените и двете проверки с:

while (i >= 0 && j < cols)

 

1
12/01/2022 01:20:42