Tech Module

Tech Module

МОДУЛ: Tech Module - януари 2018

Активен 18Кредита

За модула

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Писане и извикване на методи
 • Работа с масиви и списъци
 • Работа с таблични данни (матрици)
 • Работа с речници (dictionaries)
 • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
 • Използване на LINQ заявки
 • Изграждане на уеб страници с HTML и CSS
 • Работа с REST, JSON, jQuery, AJAX
 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
 • Уеб разработка със Spring MVC - основи
 • Основни концепции на Symfony Framework
 • Основни концепции на Node.JS и Express.JS
 • Уеб разработка със Symfony - основи
 • Уеб разработка с ExpressJS - основи
 • Работа с типове данни и преобразования
 • Писане и извикване на методи
 • Работа с масиви и списъци
 • Работа с таблични данни (матрици)
 • Работа с текст (стрингове)
 • Работа с речници (dictionaries)
 • Използване на lambda изрази и функционални парадигми
 • Използване на LINQ заявки
 • Базова работа с класове и обекти
 • Изграждане на HTML страници
 • Стилизиране със CSS - основи
 • Базови познания по JavaScript
 • Работа с jQuery и AJAX
 • Работа с REST и JSON
 • Ползване на cloud-базиран back-end (Kinvey)
 • Инсталиране и конфигуриране на Apache, PHP и MySQL
 • Начални познания по езика PHP
 • Начални познания по MySQL: таблици, връзки, SQL заявки, phpMyAdmin
 • Уеб разработка с PHP и MySQL - основи
 • Работа с MS SQL Server
 • Работа с ORM и Entity Framework
 • Уеб разработка с ASP.NET MVC - основи
 • Базови познания по езика Java
 • Използване на Hibernate ORM
 • Уеб разработка със Spring MVC - основи
 • Изграждане на блог система с HTML5, JavaScript, AJAX, REST и Kinvey
 • Изграждане на блог система с Apache, PHP и MySQL
 • Изграждане на блог система със C#, ASP.NET MVC, SQL Server и EF
 • Изграждане на блог система с Java, Spring MVC, Hibernate и MySQL
 • Работа със сорс контрол системи, Git и GitHub
 • Дебъгване на код и работа с дебъгер
 • Работа с типове данни и преобразования
 • Работа с текст (стрингове)
 • Базова работа с класове и обекти
 • Изграждане на HTML страници
 • Стилизиране със CSS - основи
 • Базови познания по JavaScript
 • Работа с jQuery и AJAX
 • Работа с REST и JSON
 • Ползване на cloud-базиран back-end (Kinvey)
 • Инсталиране и конфигуриране на Apache, PHP и MySQL
 • Начални познания по езика PHP
 • Начални познания по MySQL: таблици, връзки, SQL заявки, phpMyAdmin
 • Уеб разработка с PHP и MySQL - основи
 • Работа с MS SQL Server
 • Работа с ORM и Entity Framework
 • Базови познания по езика Java
 • Използване на Hibernate ORM
 • Изграждане на блог система с HTML5, JavaScript, AJAX, REST и Kinvey
 • Изграждане на блог система с Apache, PHP и MySQL
 • Изграждане на блог система със C#, ASP.NET MVC, SQL Server и EF
 • Изграждане на блог система с Java, Spring MVC, Hibernate и MySQL

Преподаватели

ivaylo.kenov avatar
Ивайло Кенов
Ивайло е дългогодишен технологичен трейнър и софтуерен разработчик със C# и JavaScript. Състезател по математика с участия в редица национални олимпиади. Обича да задълбава в трудните и алгоритмичните части на програмирането. Участвал е в изработката и поддръжката на няколко интернет приложения. През свободното си време разработва open-source библиотеки за ASP.NET.
AlenPaunov avatar
Ален Паунов
Ален започва да се занимава любителски с програмиране, докато следва Право. Първите му стъпки са създаване на апликации на VBA и AutoIt, като в последствие работи по различни проекти, най-големият от които е система за автоматизирано подаване на финансови отчети към системата на НСИ, което поддържа и до момента. Дълбоките му интереси са разработка на игри и quantum technologies. Любител комик.
;