Java DB Fundamentals

Java DB Fundamentals

МОДУЛ: Java DB Fundamentals - януари 2018

Активен 24Кредита

За модула

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с бази данни посредством ORM framework
 • Persistence Layer - връзка между приложение и база данни
 • Правилно изграждане на архитектура на приложение
 • Използване на подходи за създаване на база данни Code First и Database First
 • Работа с XML и JSON формати на данни
 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
 • Запознаване със Spring Framework
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Управление на релации в DB
 • Използване на продецури и функции
 • Управление на транзакции и разбиране на ACID модела
 • Писане на SQL заявки
 • Създаване и използване на съхранени процедури и функции

Преподаватели

naskinova avatar
Ирина има дългогодишен професионален опит като Java разработчик и преподавател. По настоящем работи в DXC (HP Enterprise България), занимавайки с автоматизация на облачни системи. Като преподавател по програмата на университета Кардиф Метрополитан към Висшето Училище по Мениджмънт, тя участва в курсовете по Java и бизнес информационни системи и мултимедия. Автор е на няколко научни разработки с насоченост към обучителните системи и на множество публикации в периодични електронни издания.
;