Loading...

Интервю със Светлин Наков за Софтуерния университет

Интервю със Светлин Наков за Софтуерния университет
Svetlin Nakov unveils his plan to open a Software University

Обяснете накратко с какво Софтуерният университет е различен от другите университети в България, които предлагат подобно обучение

За съжаление в България до преди старта на Софтуерния университет (СофтУни) никой ВУЗ не е успявал да предложи истинско образование за софтуерни инженери, което да е ориентирано към практиката, да е в крак със съвременните технологии и да учи хората да мислят, да решават проблеми и да работят в екип. Ние следим пазара на труда и обучаваме студентите на това, което се търси най-много в нашата професия. Има само един начин човек да научи нещо: чрез правене, чрез практика, чрез решаване на стотици задачи и разработка на десетки практически проекти. Учене чрез правене е нашият начин за обучение. Във всеки учебен курс студентите пишат десетки домашни, разработват и защитават практически проекти в екип и преминават през тежки практически изпити. Примерно на изпит по уеб разработка сме давали за задача да се разработи пълнофункционален мини-Facebook с потребители, профили, стена, качване на съобщения, снимки и чат. Ето такива практически умения търсят работодателите и точно такива практически умения ние изграждаме в Софтуерния университет.

Как ви хрумна идеята / как решихте да се занимавате с това?

От първия ден, когато попаднах в Софийски университет, във Факултета по математика и информатика, разбрах, че нещо в образователната ни система е криво. Лично изпитах какво означава да се опитват да ти преподават всякакви излишни математики и теория на информатиката от преди 20 години, без никаква практика и връзка с реалния свят. За 4 години почти нищо не научих във ФМИ. Още в първи курс започнах работа в софтуерна фирма и разбрах, че реалната софтуерна индустрия и университетът нямат допирни точки. Налагаше се да учиш за висше образование и след това да учиш още толкова на работа, за да можеш да имаш професия и добра работа. На практика образованието за софтуерни инженери винаги до сега е било самообразование: четеш книги, гледаш видео-уроци, практикува и учиш на работа.

Ето този дефект в образователната система поправяме в Софтуерния университет: даваме на студентите истинско качествено образование с много, много практика, съвременни технологии (актуални към тази и следващата година), професия и им помагаме да започнат работа и допълнително осигуряваме възможност за висше образование. Това ме мотивира и вдъхновява в проекта за софтуерен университет: да дам шанс на младото поколение да овладее с лекота (без излишни математики, физики, материалознание и подобни) професията “софтуерен инженер” (която е една от най-търсените в света) и да започне работа, без да си губи времето в традиционните университети. Не е тайна, че университетска диплома никога не е била изисквана по софтуерните фирми и доказателство за това са хилядите софтуерни инженери без диплома в ИТ сектора. Дори гигантът Гугъл обяви официално, че отменя изискването за висше образование, защото то няма връзка с практиката, знанията и уменията, изисквани в работата на един софтуерен инженер (вж. http://www.businessinsider.com/google-hiring-non-graduates-2013-6).

Какво цели университетът?

Университетът цели да предостави качествено образование, професия и работа за хиляди млади хора, като ги научи да разработват софтуер. Като допълнителна услуга се предлага и възможността за висше образование. Софтуерният университет е част от личната кауза на Светлин Наков да направи България силициевата долина на Европа чрез топ образование в сферата на високите технологии и развиване на предприемачески дух. Университетът ще предлага безплатно всички свои курсове, а ще се заплащат само явяването на изпити, както и присъствените занятия. За най-силните студенти са предвидени стипендии за безплатно обучение.

Как ще се осъществява приемът? Хора, представили се добре на НОИ и НОИТ, ще могат ли да бъдат приети без изпит? Колко приема ще има на година?

Приемът ще бъде с практически изпит по програмиране. Както в художествената академия приемат с практически изпит по рисуване, така и при нас приемаме с практически изпит по програмиране. За един художник е важно да може да рисува, а за един софтуерен инженер е важно да може да програмира. Затова приемът е с програмиране, а не с математика, физика или български език. Тъй като програмирането не се изучава сериозно в почти никое българско училище или университет, сме предвидили безплатни 2-месечни курсове по основи на програмирането, които ще провеждаме постоянно (в присъствена и в онлайн форма) и които ще подготвят кандидатите за нашите приемни изпити.

Първенците от Националната олимпиада по информатика (НОИ) и Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ), както и отличили се ученици и студенти от други състезания от ИТ сферата ще се приемат в СофтУни без приемен изпит.

Ще имаме 3 приема всяка година: през май, септември и януари. Всеки ще може да избере кога да започне своето образование за софтуерен инженер или ако не бъде приет, ще може да се яви на приемен изпит отново само след 4 месеца.

Как ще се провежда обучението и как е структурирана учебната програма?

В Софтуерния университет практикуваме масирани обучения, при които един преподавател работи едновременно с над 200 души в една учебна зала, ползвайки няколко видео-екрана и озвучаване. За практическите занимания към основния преподавател се присъединяват още десетина асистента, които вече са преминали с отличие съответния курс и всички заедно обръщат индивидуално внимание на всеки студент. Този формат ни дава възможност да предложим ниски цени и да научим студентите да търсят сами решения, вместо да чакат наготово, и да си помагат помежду си.

Всеки курс се състои от десетина теми, много домашни, практически изпит и екипен практически проект. Всяка учебна тема включва лекция, на която преподавателят разказва, показва и демонстрира на живо изучавания материал. След това започват упражненията, където всеки студент в присъствена форма на обучение може да получи помощ от преподавателския състав. Следват домашните: задачите, които не са решени в клас, остават за домашно. За допускане до изпит обикновено се изисква да са предадени поне 90% от домашните в определения от преподавателите срок. Студентите разполагат с учебна система, където се публикуват публично учебните материали за всеки курс: презентации, видео-запис на всички лекции, условия на домашни и проекти, демонстрационни примери и други учебни ресурси. Достъпът до ресурсите на всички учебни курсове на Софтуерния университет е безплатен. Всяко учебно занятие се записва на видео и се пуска публично за гледане в Интернет. Освен учебната система студентите разполагат с дискусионен форум, където си помагат помежду си за задачите за домашно, при работата по проекти и в подготовката за изпити. Взаимопомощта между студентите се насърчава с бонус към оценката и затова почти не остава неотговорен въпрос във форума. По време на повечето курсове, студентите се разпределят по екипи (балансирани според успеха на участниците в тях) и им се задава да разработят практически екипен проект. Проектът обикновено изисква сериозни групови усилия, добра комуникация в екипа и изучаване на непознати технологии и инструменти. Накрая всеки отбор защитата практическия си проект на живо и получава оценка от преподавателския състав. Участниците в проекта се оценяват и помежду си. Чрез практическите проекти студентите се учат на работа в екип, комуникационни умения, софтуерно инженерство, методики за разработка, системи за сорс контрол, системи за управление на проекти и трупат опит в разработката на софтуер - все неща, които се изискват във всички обяви за работа.

Учебният план е структуриран на нива (подобно на семестрите в традиционните университети): общо 2 години по 3 нива всяка година, по 4 месеца всяко ниво, по 3-4 курса на всяко ниво (общо над 20 практически курса за завършване).

Първата година се учи интензивно (по 10-12 часа на ден средно, включвайки всички занятия, домашни и проекти). В нея са съсредоточени всички базови знания, необходими за започване на работа като стажант, младши програмист или младши ИТ специалист (програмиране на изключително добро ниво, качествен код, бази данни, уеб разработка и други). След първата година студентите започват работа и вече сами изкарват издръжката си и продължават да учат през следващите години с намалена интензивност (10-20 часа седмично). Така те могат да работят докато следват образованието си.

През втората година от учебния план се добавят фундаментални знания, свързани със софтуерното инженерство и разработката на ИТ проекти, както и операционни системи, системна администрация, вградени системи, интелигентни системи, компютърна графика, бизнес умения и продуктово развитие.

Третата и евентуално четвъртата учебни години са по желание. Те се изискват от желаещите да учат за висше образование. Обученията се провеждат от ВУЗ-ове, с които Софтуерният университет е разработил съвместни учебни специалности, от техни преподаватели и по техни учебни планове. В зависимост от записаната специалност и избрания ВУЗ можете да завършите бакалавър или професионален бакалавър и да получите държавно призната (акредитирана) диплома за висше образование за 1 или 2 години допълнително обучение в редовна или задочна форма след двете години в Софтуерния университет. Конкретните учебни планове и изисквания можете да откриете на сайта на Софтуерния университет в секцията “ВУЗ-ове партньори”.

Какви форми на обучение има?

Предлагат се три форми на обучение:

 • Наблюдател - безплатно участие във всички курсове на Софтуерния университет без право на предаване на домашни, явяване на изпити, участие в практически проекти и без право на дипломи, сертификати и без достъп до работодатели.

 • Онлайн - включва онлайн обучение чрез видео-материали и други ресурси, участие в домашни, изпити и проекти, с право на дипломи, сертификати и достъп до работодатели.

 • Присъствено - включва достъп до всички учебни ресурси от изучаваните курсове, посещение на учебните занятия на живо, право на помощ от преподавателския състав по време на учебните занятия, участие в домашни, изпити, с право на дипломи, сертификати и достъп до работодатели.

 • Стипендиант - предлага се безплатно за топ 10% от студентите с най-добър успех и включва присъствено обучение + достъп до работни позиции и стажове в силициевата долина (във фирми като Facebook и Google).

Научете повече за плановете, формите на обучения и цените от сайта на Софтуерния университет в секцията “Планове”.

  Обяснете концепцията за професии вместо специалности в СофтУни

  В Софтуерния университет подготвяме студентите за практическа работа в софтуерната индустрия. Ние има даваме съвсем реална професия, която могат работят само след година-две сериозно обучение. Професиите в СофтУни са нещо като специалностите в традиционните университети, но при нас те са практически ориентирани, включват доказани умения в определена област и отразяват абсолютно реални търсения на пазара на труда, които ще намерите в обявите за работа. За вземането на дадена професия ще се изисква взимане с добри резултати на поредица от практически курсове, необходими за практикуването на тази професия в реалния свят. Примерно за професията “разработчик на уеб сайтове” ще трябва да се преминат с добри резултати курсовете по основи на програмирането, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop и CMS системи.

  Всички специалности (професии) започват с няколко базови курса по програмиране и уеб технологии (C#, Java, PHP, HTML, CSS и JavaScript). Те са задължителни за всички професии, дори за инженерите по качеството (QA) и за системните администратори. Постепенно след всяко следващо ниво се предоставят повече възможности за избор и по-тясна специализация: например наблягане на Java технологиите или фокус върху .NET технологиите, или пък уеб разработка с PHP, или front-end, или QA, или embedded development, iOS разработка, Android разработка или други.

  При старта на Софтуерния университет ще се предлагат само няколко специалности като ASP.NET Web Developer, C# Developer, Database Developer, JavaScript Developer и още няколко. С времето предлаганите курсове и специалностите постепенно ще се увеличават и ще добавим направления, свързани с PHP разработка, Java приложения, мобилни приложения, разработка за Android и iOS, специализации за QA инженери и много други - според най-масовите обяви за работа в софтуерната индустрия.

  Какви дипломи ще се издават? Къде ще бъдат признати?

  Ще издаваме няколко вида документи, които удостоверяват натрупаните практически умения, изучавани в Софтуерния университет:

  • грамоти - за взет изпит в индивидуален учебен курс;

  • сертификати за овладяване професия - при покриване на всички изисквания за придобиването на дадена професия;

  • дипломи - при успешно завършване на всички курсове от всички нива от двете учебни години в Софтуерния университет;

  • дипломи за висше образование (държавно признати, с необходимата акредитация) - издават се от ВУЗ-ове партньори след завършване на двете години в СофтУни + още 1-2 години в съответния ВУЗ и покриване на всички държавни изисквания и всички изисквания на ВУЗ-а за съответната специалност.

  Кои ще са лекторите?

  Преподавателите ще са можещи хора с опит в софтуерната индустрия и със силни лекторски умения. При нас ще преподават истински кадърни, можещи практици. Всички сме били на училище и сме се нагледали на бездарни учители. Някои от нас са били и в университетите и са се сблъскали със скучни преподаватели, които си четат едно и също от 20 години. За нас качеството на образованието е първи приоритет и за това каним за лектори хора с доказана технологична експертиза, натрупана от реална работа в софтуерната индустрия по реални практически проекти и с отлични лекторски качества. При нас не съществува понятието "чета лекции", защото нашите преподаватели преподават, демонстрират на живо, включват публиката и показват практически умения в час. Нашите преподаватели не са доценти и професори, нямат прехвалени титли, научни степени и научни достижения. Те са хора от практиката, истински софтуерни инженери, които работят това, което преподават, и знаят как да ви научат на програмиране, технологии и практическа работа.

  Освен лекторите в учебния процес ще се включват и асистенти, които владеят на отлично практическо ниво учебния материал от съответния учебен курс. Понякога това може да са най-силните студенти от предния випуск или доброволци от софтуерната индустрия.

  Как ще се оценяват студентите?

  Студентите ще бъдат оценявани по точкова система. В началото на всеки курс преподавателите обявяват системата за оценяване. В типичния случай тя включва следните компоненти:

  • оценка от практически изпит (има най-голяма тежест)

  • предаване и оценяване на домашни

  • оценка от практически екипен проект

  • присъствия на учебни занятия (не се отнася за онлайн обучаващите се)

  • принос към дискусионния форум

  • помагане на колеги в учебния процес

  • участие като асистент в университета

  • други заслуги

  Точковата система дава възможност на студентите, които владеят на перфектно ниво преподавания материал, да се явят само на практически изпит и да преминат успешно съответния курс. Останалите могат да трупат допълнителни точки от домашни, присъствия на лекции и упражнения, практически проекти и други занимания, свързани с учебния процес.

  Най-добрите 10% от присъственото обучение след всяка ниво получават стипендия за безплатно обучение в следващото ниво.

  Как се финансира университета?

  Университетът се финансира главно от таксите, които студентите без стипендия плащат за присъствено или онлайн обучение. Стараем се цените да са конкурентни с цените в държавните университети, въпреки че те получават значителни държавни субсидии.

  Друг източник на финансиране са фирмите-работодатели. Те предоставят стипендии за безплатно образование на избрани студенти (по техни собствени критерии) при ангажимент за постъпване на работа във фирмата-спонсор след това. Фирмите подпомагат университета чрез дарения, срещу популяризиране на техния бранд и плащат такси при наемане на завършващи студенти, препоръчани от СофтУни.

  За кои услуги плащат студентите? Има ли стипендианти?

  Достъпът до учебните материали и видео уроците от всички курсове в Софтуерния университет са безплатни. Учебните материали се разработват, стопанисват и разпространяват от фондация “Софтуерен университет” под свободен Creative-Commons лиценз. Студентите могат да учат напълно безплатно като наблюдатели във всички учебни курсове.

  Обучението в онлайн и в присъствена форма е срещу заплащане или по стипендия от фирма-работодател. Топ 10% от най-добрите студенти от всяко учебно ниво получават стипендия за безплатно обучение в следващото ниво. Класирането за стипендиите се извършва на базата на общите усреднени резултати от всички курсове от даденото ниво.

  Какви са вариантите за един студент да финансира образованието си в СофтУни?

  Има няколко варианта за студентите да си финансират обучението в Софтуерния университет:

  • Отличен успех и безплатно обучение по стипендия от СофтУни

  • Стипендия от фирма-работодател - фирмите-партньори на Софтуерния университет имат право да наблюдават представянето на студентите в учебния процес и по тяхно усмотрение да дават стипендии на избрани от тях студенти по техни критерии

  • Финансиране от родител - при заплащане на таксите за обучение от родител, родителят получава пълен достъп до резултатите на своя син или дъщеря. Това означава, че родителят знае дали ходите на занятия, дали пишете редовно домашните си, какви са оценките ви и т.н. и бива уведомяван при проблем.

  • Самофинансиране - когато сами заплащате таксите си за обучение, имате пълна свобода да сте сериозни или не в учебния процес, а Софтуерният университет има право да ви отстрани, ако успехът ви падне под определени нива.

  • Студентски заем - няколко частни банки предоставят студентски заеми за студенти редовно обучение. За подробности се обърнете към банките партньори на ВУЗ-овете с които работим.

  За студенти редовно обучение и при добър успех СофтУни може да предостави настаняване на общежития на цени като за студенти чрез университет-партньор, с който има сключени договорки.

  Как ще се осъществява връзката между студентите и фирмите-партньори?

  Софтуерният университет влиза в партньорски отношения с всяка фирма, която има желание за това и изпълнява изисканията на университета. Фирмите-партньори получават достъп до профилите на студентите в университета - техните резултати от всеки учебен курс, достъп до техните домашни, проекти, изпити и други резултати от учебния процес. При интерес от страна на фирма-работодател, се организира интервю за работа между фирмата и студента. Ако фирмата прецени, след интервюто може да предложи договор на студента, който най-често включва стипендия за обучение в СофтУни срещу ангажимент за работа след завършване или в определен по-ранен момент. Фирмите имат право да договарят и други условия със студента, например да му плащат квартира, храна, транспорт или пък да го ангажират да върне стипендиите, ако успехът му драстично падне.

  Начинът, по който фирмите селектират студентите за стипендия, е техен избор. Не е задължително стипендиите от фирми да отиват при студентите с най-висок успех. Фирмите могат да имат други критерии, например интереси в определена област, владеене на чужди езици, наличие на специфичен предишен опит, върхови постижения в определен индивидуален курс, възрастови предпочитания и други.

  Ангажиментите между фирмите и студентите се уговарят между тях индивидуално. Възможно е фирмите да имат различни изисквания за срок на договорите, обезщетения при предсрочно напускане, както и финансови условия. Софтуерният университет ще се стреми да пази интересите и на студентите, и на фирмите чрез налагане на рамка за договора между тях, която не допуска драстични несправедливости от двете страни.

  Ще има ли стажове във фирми-партньори?

  Фирмите-партньори могат да предлагат както стипендии, така и стажове и директно работни позиции. Шансът за стаж или работа ще е най-голям за студентите с висок успех, но фирмите могат да имат и допълнителни критерии.

  Софтуерният университет ще се стреми да осигури стажове и работа на максимален брой студенти. Статистиката от минали години показва, че на практика всички успешно завършили образованието си в Софтуерния университет (или в софтуерната академия, която е негов предшественик), започват работа по специалността до няколко месеца след дипломирането си. Разбира се, не може да се дадат 100% гаранции за започване на работа за всички студенти в Софтуерния университет, но шансовете за добра реализация с придобитата в СофтУни квалификация са много големи.

  Най-добрите студенти ще получат възможност за стажове в силициевата долина (в САЩ), например във фирми като Facebook и Google, както и в стартъп-компании. Софтуерният университет има договорки с десетки американски фирми от Silicon Valley.

  Колко от приетите ще завършват?

  Статистиката от минали години показва, че успешно завършват цялата образователна програма между 15% и 20% от започналите обучение в Софтуерния университет (и обучителните организации, които го предшестват). Най-много кандидати отпадат на първия изпит (приемния изпит след ниво #0). Обикновено само около 20%-30% от явилите се на изпита го преминават. След това голям процент участници отпадат след първото ниво или се налага да го повтарят. На следващите нива броят отпадащи е незначителен, тъй като остават само силно мотивирани студенти с добри умения по програмиране, които отделят достатъчно време на образованието си, за да се справят с интензивността на обучението.

  Добрата новина е, че при несправяне с някой курс, можете да се явите на поправка само след 4 месеца и евентуално да продължите напред със следващия випуск. Така можете да завършите двугодишната програма на Софтуерния университет за 2 или 3 или дори 4 години като повтаряте някои курсове и нива по един или няколко пъти. Можете и свободно да преминавате от присъствена в онлайн форма на обучение, както и обратното, ако има свободни места.

  Ще може ли да работят и да учат едновременно?

  През първата година (нива от #0 до #3) възможността за работа е силно ограничена. Ако сте начинаещ в програмирането и разработката на софтуер и учите в присъствена форма, е почти изключено да работите през първата година и да успеете същевременно да преминете успешно всички задължителни курсове. Заетостта през първата година е средно 8-10 часа на ден.

  След първата година да работите е препоръчително и напълно възможно, защото заетостта спада на 10-20 часа седмично, като в изучаваните предмети се набляга на практически проекти, които разработвате вкъщи. Софтуерният университет се стреми да намери работа след първата година на всички свои студенти с добър успех.

  Ще има ли филиали в други градове?

  Стартираме в София. След година-две ще търсим разширение в други градове, както и в чужбина. Много е рано за велики планове. Нека първо направим топ образование за софтуерни инженери в София и покажем, че идеята наистина работи и хората и фирмите наистина са доволни, а след това ще се борим да го правим и на други места.

  За първата година планираме да пуснем в няколко по-големи града извън София курсовете от ниво #0 и ниво #1 чрез доброволци-преподаватели и с подкрепата на местни софтуерни фирми-спонсори. Това ще е некомерсиален проект по линия на Фондация “Софтуерен университет” и може да се забави или да не се случи така масово, както ще бъде Софтуерният университет.

  Искате ли да споделите нещо друго за Софтуерния университет?

  Това е мащабен проект. Това е проект, зад който стои много сериозна кауза: да превърнем България в силициевата долина на Европа; да увеличим поне 20 пъти броя и качеството на софтуерните инженери в България; да направим България привлекателна за най-могъщите технологични гиганти и притегателен център за технологично предприемачество и развитие на високи технологии; да вдигнем значително жизнения стандарт на средностатистическия българин чрез чувствителен подем в икономиката. За това мечтаем и вече имаме първите победи в областта на качественото образование за софтуерни инженери.

  Очаквам за една година през безплатните обучения по основи на програмирането (ниво #0) да преминат над 5000 души (в София и по градовете). Надеждата ми е да увеличим този брой до 15 000 - 20 000 за следващите няколко години и да дадем реален шанс на всеки, който иска да работи в софтуерната или ИТ индустрията, да може да го направи.

  Можем ли да използваме бисквитки?
  Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Можете да се съгласите с всички или част от тях.
  Назад
  Функционални
  Използваме бисквитки и подобни технологии, за да предоставим нашите услуги. Използваме „сесийни“ бисквитки, за да Ви идентифицираме временно. Те се пазят само по време на активната употреба на услугите ни. След излизане от приложението, затваряне на браузъра или мобилното устройство, данните се трият. Използваме бисквитки, за да предоставим опцията „Запомни Ме“, която Ви позволява да използвате нашите услуги без да предоставяте потребителско име и парола. Допълнително е възможно да използваме бисквитки за да съхраняваме различни малки настройки, като избор на езика, позиции на менюта и персонализирано съдържание. Използваме бисквитки и за измерване на маркетинговите ни усилия.
  Рекламни
  Използваме бисквитки, за да измерваме маркетинг ефективността ни, броене на посещения, както и за проследяването дали дадено електронно писмо е било отворено.