Compromising Platforms
Loading...

Compromising Platforms

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

По време на курса Compromising Platforms ще бъдат представени техники и умения, използвани от хакери, за заобикаляне прихващането на действията им от Firewall, IDS и IPS системи за сигурност. На база тези умения, ще бъдат демонстрирани и техники за прихващане на активни сесии. Ще бъдат разгледани атаките над front-end уеб апликации, а така също и над back-end уеб сървъри и бази данни посредством инжектиране на “подправени” SQL заявки. В този курс също така ще бъде разгледана криптографията и нейните ползи на база на които се опират съвременните решения за киберсигурност. Накрая ще бъдат разгледани и типични примерни сценарии и вектори на атаки.

Умения, които ще придобиеш

 • Тестване заобикалянето на устройства за сигурност като Firewalls, IDS и IPS
 • Oдитиране сигурността на уеб апликации, уеб сървъри и бази данни
 • Тестване за различни видове атаки от типа “инжектиране”
 • Атаки за прихващане на активни сесии на друг потребител
 • Разбиране на различните видове криптографски механизми и алгоритми
 • Изграждане на цялостни концепции за тестване на сигурността
 • Тестване заобикалянето на устройства за сигурност като Firewalls, IDS и IPS
  Oдитиране сигурността на уеб апликации, уеб сървъри и бази данни
 • Тестване за различни видове атаки от типа “инжектиране”
  Атаки за прихващане на активни сесии на друг потребител
 • Разбиране на различните видове криптографски механизми и алгоритми
  Изграждане на цялостни концепции за тестване на сигурността