Databases Basics - MS SQL Server
Loading...

Databases Basics - MS SQL Server

Кредити 9

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение.

Интензивният курс по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използвани системи за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - Microsoft SQL Server. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работата езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка и практически съвети за настройване на производителността.

Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Курсът е част от цялостната програма с C# курсове и уроци за обучение по професия "C# програмист" в Софтуерния университет.

Архив обучения

Database Basics – MS SQL – май 2018
13 Лекции Лектор Стоян Шопов
Database Basics – MS SQL – май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 321

Databases Basics - MS SQL Server - септември 2017
9 Лекции Лектор Божидар Данчев
Databases Basics - MS SQL Server - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 388

Databases Basics - MS SQL Server - януари 2017
17 Лекции Лектор Виктор Костадинов
Databases Basics - MS SQL Server - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 326

Databases Basics - MS SQL Server - септември 2016
16 Лекции Лектор Теодор Димитров
Databases Basics - MS SQL Server - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 363

Бази данни - юни 2015
14 Лекции Лектор Иван Йонков
Бази данни - юни 2015 Icon

Записани в курса до сега: 667

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на продецури и функции
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на транзакции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
  Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
  Използване на продецури и функции