Game Development Fundamentals
Loading...

Game Development Fundamentals

Кредити 3 Ниво: Beginner

За курса

Целта на това обучение е да даде на курсистите базисна информация за процеса на Video-Game Making, от концепция до публикуване. В преподавания материал ще бъдат застъпени теми като начална концепция - идея, основни видове игри, история на игровата индустрия, съвременни тенденции, креативни инструменти, технически и програмни инструменти, подготовка на документация, бюджетни схеми, маркетинг и публикуване, източници за финансиране.

Архив обучения

Game Development Fundamentals - февруари 2018
6 Лекции Лектор Димитър Дечев
Game Development Fundamentals - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 789

Умения, които ще придобиеш

 • Основно познание за процеса на Game Development
 • Подбор на игрова тематика за Game Development
 • Стратегическо планиране на цялостния Game Development процес
 • Изготвяне на основен бюджет за Game Development
 • Подбор на визуална концепция за Game Development
 • Изготвяне на „Game Bible” – основната документация в Game Development процеса
 • Основно познание за процеса на Game Development
  Подбор на игрова тематика за Game Development
 • Стратегическо планиране на цялостния Game Development процес
  Изготвяне на основен бюджет за Game Development
 • Подбор на визуална концепция за Game Development
  Изготвяне на „Game Bible” – основната документация в Game Development процеса