Infrastructure architectures with Amazon Web Services
Loading...

Infrastructure architectures with Amazon Web Services

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

В този курс ще се запознаете с основните направления при използване на облачни услуги. Ще придобиете теоретични и практични знания за облачните услуги на Amazon, след което ще можете да създавате архитектури с услугите и ще можете да се сертифицирате като AWS Solution Architect Associate официален сертификат, предоставен от AWS.

Курсистите ще се научат да използват облачните технологии за изграждане и поддръжка на инфраструктура. Ще придобият знания за инсталация, конфигурация и работа със софтуер върху облачни платформи. Като допълнение ще има гост преподаватели, които са инженери с дългогодишен опит, служители на HeleCloud с много практически опит и гледни точки от реални проекти.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с „облак“ и облачни технологии
 • Знания за и работа с основни услуги на AWS
 • Изграждане на реална архитектура с AWS
 • Финансов модел на услугите AWS
 • Научаване на основи за работа със Serverless технологии
 • Запознаване със сигурността в облачните услуги
 • Различните бази данни в облачните технологии
 • Стандартна инфраструктура и Serverless технологии
 • Работа с „облак“ и облачни технологии
  Знания за и работа с основни услуги на AWS
 • Изграждане на реална архитектура с AWS
  Финансов модел на услугите AWS
 • Научаване на основи за работа със Serverless технологии
  Запознаване със сигурността в облачните услуги
 • Различните бази данни в облачните технологии
  Стандартна инфраструктура и Serverless технологии