Основи на Magento
Loading...

Основи на Magento

Кредити 6 Ниво: Beginner
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът за Magentо ще ви запознае с възможностите на едно от най-мощните open source e-commerce решения. Курсът е насочен към front-end и back-end разработчици и ще разкрие възможностите за модифициране на системата и нейното разширяване и напасване към различни изисквания. По време на курса ще бъде изграден един примерен онлайн магазин, ще бъде променен неговият дизайн и ще бъдат разработени модули както за front-end частта, така и за административната част

Архив обучения

Основи на Magento - май 2017
4 Лекции Лектор Николай Димитров
Основи на Magento - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 627

Умения, които ще придобиеш

 • Промяна в дизайн посредством XML Layout Updates, Blocks, Templates
 • Разработване на модули (extensions) за разширяване на възможностите на платформата
 • Използване на ORM-a, модели и ресурсни модели
 • Routing, Routers и Controllers
 • Промяна в дизайн посредством XML Layout Updates, Blocks, Templates
  Разработване на модули (extensions) за разширяване на възможностите на платформата
 • Използване на ORM-a, модели и ресурсни модели
  Routing, Routers и Controllers