QA Fundamentals
Loading...

QA Fundamentals

Кредити 12

За курса

Курсът QA Fundamentals ще ви запознае с основните концепции на осигуряването на качеството на софтуера (software quality assurance / QA). Ще научите как да търсите дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да тествате потребителското изживяване. 

Ще упражните различни подходи за тестване и ще се научите да преценявате в кои случаи е подходящо да използвате всеки един от тях. Също така ще разгледате тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.

Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се запознаете  с един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със системи за проследяване на дефекти (issue trackers) и управление на проекти
 • Техники за софтуерно тестване: black box, white box, regression, ползваемост
 • Ръчно тестване на софтуерни проекти
 • Тестване на уеб базирани системи
 • Писане и разчитане на спецификации на софтуерните изисквания
 • Базови познания в автоматизираното тестване
 • Работа със системи за проследяване на дефекти (issue trackers) и управление на проекти
  Техники за софтуерно тестване: black box, white box, regression, ползваемост
 • Ръчно тестване на софтуерни проекти
  Тестване на уеб базирани системи
 • Писане и разчитане на спецификации на софтуерните изисквания
  Базови познания в автоматизираното тестване