Unity 3D - октомври 2014
Loading...
курс

Unity 3D - октомври 2014

кредити 9 кредита
Присъсвено:220 / 220
Онлайн: 553 / 1000
Запиши се
Unity 3D - октомври 2014

Умения, които ще придобиеш

  • Създаване на графични приложения с Unity
  • Създаване компютърни игри с Unity
  • Програмиране с GameObject в Unity
  • Работа с 2D графика, сцени и анимация

Теми

Курсът по разработка на компютърни игри с Unity 3D полага основите на разработката на игри с платформата Unity: графика, физика, работа с Unity API, разработка на игри, деплоймънт на различни устройства. Разглеждат се основите на Unity 3D (координати, вектори, материали, камери, шейдъри, GameObject, ресурси, материали), писане на скриптове и програмна логика, работа с вход и изход (мишка, клавиатура, touch), трансформации, откриване на колизии, симулация на физика с Rigidbody, работа с GUI форми и диалогови прозорци, работа със сцени и 2D обекти, спрайтове и слоеве, използване на анимация, вмъкване на аудио и други.

Курсът завършва с разработка и защита на практически курсов проект + изпит. За явяване на изпита се изисква успешна защита на проекта. Крайният срок на проекта е 1-ви декември 2014. Всеки екип трябва да е от 3 до 5 души. Екипът може да се състои от онлайн и присъствени студенти смесено. Сформирането на екипи става чрез лични контакти по време на учебните занятия и чрез контакти във форума на курса. Тези, които не успеят да сформират екип, ще бъдат разпределени автоматично чрез системата.

Курсът е безплатен. Заплаща се само изпитът накрая, по желание - 50 лв.

За издаване на сертификат за професионална квалификация се изисква:

СофтУни ще осигури достъп до работодатели на всички завършили курса, които са записали поне ниво #1 от учебния план на СофтУни.

За участие в курса се изискват поне начални умения по програмиране.

Курсът по Unity 3D се провежда в София, в учебна зала Ballistic.

Unity 3D - октомври 2014

Александър Димитров

Преподавател

Unity 3D - октомври 2014

Йордан Страшилов

Преподавател

Йордан Страшилов е Senior Unity 3D Developer, работил е за компании като XS Software и HP. Има богат опит с технологиите C#, .Net, Unity 3D, PostgreSQL.
Unity 3D - октомври 2014

Unity 3D - октомври 2014

Unity 3D - октомври 2014 Начало: 18 октомври 2014
Unity 3D - октомври 2014 8 седмици
Unity 3D - октомври 2014 9 кредита
Запиши се
Unity 3D - октомври 2014

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*