Java EE Fundamentals - септември 2016
Loading...
курс

Java EE Fundamentals - септември 2016

Умения, които ще придобиеш

  • Обектно-ориентирано програмиране с Java
  • Конфигуриране на среда за разработка за JEE
  • Разработка на web страници с JSF 2 и PrimЕ Faces
  • Работа с Enterprise Java Beans - EJB
  • Достъп до бази данни с Java, Hibernate и JPA
  • Работа с Java Message Service - JMS

Теми

Каква e формaтa на обучение?

Имате възможност да се обучавате в онлайн форма на обучение:

  • Онлайн: Можете да гледате лекциите и да се упражнявате в удобно за вас време. Ще имате пълен достъп до материалите от обучението за неограничен период от време, което ви позволява да надграждате знанията си с удобно за вас темпо. 

Certificate

Ще мога ли да се явя на изпит?

Имате възможност да заплатите и за явяване на изпит при следващо провеждане на курса. 

Желаещите да се явят на изпита ще получат официален сертификат от Софтуерния университет, ако получат оценка над Много добър (5).

Колко струва обучението в курса? 

Курсът е безплатен. Имате възможност да се явите на изпит при следващо присъствено издание на курса след заплащане на еднократна такса.

Форма на обучениеВключваЦена
Онлайн

Записване за курса

  • Неограничен достъп до ресурси и видеа от учебните занятия

Безплатен
Изпит

Записване за изпитна дата

  • Явяване на следващият изпит за курса и издаване на сертификат
100 лв.
Java EE Fundamentals - септември 2016

Георги Новаков

Преподавател

Георги Новаков е управител на фирма “Девелоп Софт”, специализирана в предоставянето на софтуерни услуги на компании в Западна Европа, САЩ и Израел. Той има 10 години опит като Java програмист и е участвал в разработката на големи корпоративни проекти за държавната администрация и международни клиенти. Има преподавателски опит като Java EE лектор. Георги има бакалавърска степен по „Информатика“ и магистърска степен по „Информационно-технологични услуги“ от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и е сертифициран Oracle професионалист за  Java SE 6 .

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

*
*
*