Курс Swift Development for iOS - ноември 2016

Курс Swift Development for iOS - ноември 2016

19 ноември 2016 11 февруари 2017 12 седмици 6 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Junior ниво на умения за разработка за iOS
 • Способност за преценяване и решаване на проблеми
 • Способнст за работа в екип за iOS разработка
 • Умения за работа със storyboards, auto layout, custom visual elements

Курсът е подходящ за хора с познания по програмиране на ниво Programming Basics или еквивалентни , без значение дали притежават Apple устройства или не.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 17 ноември. Обучението стартира на 19 ноември 2016 г. и завършва с практически изпити на 11-ти и 18-ти февруари 2017 г. (можете да се явите на избрана от вас дата).

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса, кликнете на оранжевия бутон "ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. След като заплатитие за курса, вие ще бъдете записани в него.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат всяка събота от 18:30 в сградата на Софтуерния университет в зала Knowledge. Програмата на курса можете да видите в таблицата по-долу.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. Ще можете също да контактувате лично с лектор или асистент, когато срещнете затруднения.
 • Онлайн: Ако запишете онлайн обучение имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. 

Какво представлява практическият изпит на края на курса и ще получа ли сертификат?

Курсът завършва с практически изпит под формата на тестова част и практическа част, включваща писане на програмен код. Всички, явили се на него могат да получат официален сертификат от СофтУни, ако получат оценка над много добър (5.00)

Колко струва обучението в курса? 

За курса се заплаща еднократна такса, включваща присъствено или онлайн обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена

Присъствено записване

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
180 лв.

Онлайн записване 

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит и издаване на сертификат
160 лв.
quality-guaranteed

СофтУни ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 3 декември).

Тема

Полезни ресурси

Материали

Тема

Introdution
 • Course schedule
 • Information about the course
 • VM setup explanation
 • Basics operators in Swift

Дата: 19-ти ноември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Swift Part I
 • Functions
 • Optionals (Optionals chaining)
 • Collection types
 • Loops
 • Conditional operators

Дата: 3-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Swift Part II
 • Switch-case
 • Control flow
 • Excersise

Дата: 10-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

Swift Part III
 • Structures
 • Classes
 • Access control
 • Closures
 • Enums

Дата: 17-ти декември, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

iOS part I
 • Xcode iOS app development
 • Storyboard
 • View controller
 • UILabel
 • UITextField
 • UIButton
 • First application

Дата: 9-ти януари, 18:30 - 22:00

Материали

Тема

iOS Part II

 • UIImageView
 • UISlider
 • UISwitch
 • UIView
 • Constraints basics
 • Tab bar application

Дата: 14-ти януари, 18:30 - 22:00

  Материали

  Тема

  iOS Part III
  • Navigation controller
  • Pushing view controllers
  • Popping view controllers
  • Table view controller

  Дата: 21-ви януари, 18:30 - 22:00

  Материали

  Тема

  iOS Part IV
  • Delegates
  • Custom views and view controllers
  • Extending view controllers
  • Using frameworks

  Дата: 28-ми януари, 18:30 - 22:00

  Материали

  Тема

  iOS Part V
  • Sending URL Requests
  • Parsing JSON
  • Work with API
  • Login with Facebook
  • End to end application

  Дата: 4-ти февруари, 18:30 - 22:00

  Материали

  Тема

  Exam preparation
  • Making a complete application
  • Some questions

  Дата: 5-ти февруари, 18:30 - 22:00

  Материали

  Тема

  Exam 1

  Дата: 11-ти февруари, 09:00 - 15:00

  Критерии за оценка

  1. Correct use of MVC structure - 10 p
  2. Correct auto-layout use - 5 p
  3. Use of at least 1 cocoa pod - 5 p
  4. Use of at least 1 Obj C class - 5 p
  5. Complete solution to the given task - 10 p
  6. Correct use of the given API - 5 p
  7. Auto login - 5 p
  8. Correct OOP design - 5 p

  Access user data

  https://softuniswiftexam1.firebaseio.com/<softuni username>/users/<softuni username>.json

  username : <softuni username>

  password : <softuni username>

  Материали

  Тема

  Exam 2

  Дата: 18-ти февруари, 09:00 - 15:00

  Материали

  *Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."