Курс Java MVC Frameworks - Spring - март 2017

Курс Java MVC Frameworks - Spring - март 2017

18 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax

Тема

Course Introduction

Дата: 6-ти март, 10:00 - 11:00

Материали

Тема

Spring Boot Introduction
 • Setup Spring Boot MVC via Spring boot, Components Overview, Spring Data

Дата: 6-ти март, 11:00 - 14:00

Материали

Тема

Spring Essentials
 • Routing, Controllers, Request, Response, Thymeleaf

Дата: 8-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - CRUD without users

Дата: 9-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - CRUD without users

Дата: 10-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Essentials - Exercise
 • Mini-app with MVC and DB - Add users

Дата: 13-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Thymeleaf Engine
 • Advanced Syntax, Controls/Helpers, Data Validation

Дата: 15-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Filters
 • Pre/Post filters, Custom filters

Дата: 16-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Thymeleaf & Filters - Exercise
 • Exercise

Дата: 17-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Spring Security
 • Authentication, Roles, Spring Security Filters

Дата: 20-ти март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Thymeleaf & Filters & Spring Security - Exercise
 • Exercise

Дата: 22-ри март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Thymeleaf & Filters & Spring Security - Exercise
 • Exercise

Дата: 23-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - Thymeleaf & Filters & Spring Security - Exercise
 • Exercise

Дата: 24-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - The Right Way: Architecture
 • Workshop: Areas, Inversion of Control, Automapping, Thin Controllers, Data Binding

Дата: 27-ми март, 10:00 - 14:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC Workshop - Exercise
 • Overall app with architrecture and Spring Security

Дата: 29-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - The Right Way: Control Flow
 • Error handling, Request interception, Thymeleaf Security

Дата: 30-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Spring Boot MVC - The Right Way - Exercise
 • Exercise

Дата: 31-ви март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Spring Web API - Introduction
 • Setup, Components Overview, Spring Data

Дата: 3-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Web API - Exercises
 • Consuming with Postman

Дата: 5-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Web API - REST Services
 • REST Standard, Developing/Consuming Services

Дата: 6-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Web API - REST Services - Exercises
 • Consuming with Postman

Дата: 7-ми април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Web API - REST Services - Exercises
 • Consuming with JS, Dynamic/Static Partials Views

Дата: 10-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Project Configuration
 • Spring boot custom configuration essentials, Pipelines, Interceptors

Дата: 12-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Project Configuration - Exercise
 • Exercise

Дата: 13-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring - Unit Testing
 • Unit tests, Mocking HTTPContext

Дата: 19-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring - Unit Testing - Exercises
 • Exercises

Дата: 20-ти април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring - Unit Testing - Exercises
 • Exercises

Дата: 21-ви април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop
 • Overall app with MVC and Web API

Дата: 24-ти април, 10:00 - 14:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Workshop
 • Overall app with MVC and Web API

Дата: 26-ти април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Cookbook
 • Web Socket, Security, Build and Release

Дата: 27-ми април, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Spring Cookbook - Exercise
 • Exercise

Дата: 28-ми април, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Project Defenses

Дата: 5-ти май, 10:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."