Курс Java MVC Frameworks - Spring - март 2017

Java MVC Frameworks - Spring - март 2017

06 март 2017 18 кредита
Java MVC Frameworks - Spring - март 2017 icon

За курса

Курсът "Spring MVC" ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Hibernate/Spring Data и други технологии. Изучава се технологичната платформа Spring Framework, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf/JSP view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Hibernate, Spring Data и MySQL. Курсът включа и по-сложни теми като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията и работа с библиотеки от MVC контроли. Включват се няколко практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални Spring MVC уеб приложения. Курсът включва работа по екипен проект за изграждане на уеб приложение и завършва с практически изпит по уеб разработка със Spring MVC.

Умения, които ще придобиеш

  • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
  • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
  • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax

За курса

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."

Преподаватели

TeodorDimitrov avatar
Теодор Димитров
През последните 4 години Теодор е работил активно в телеком сектора. Разработвал е решения на SQL Server и Oracle в сферата на осигуряването на приходите. Подмагал е за успешното изграждането на ETL & BI процеси, свързани с голям обем от данни. Тео е създавал уеб решения за откриване на абнормални явления в телкмуникационната мрежа.
simeon10 avatar
Симеон Шейтанов
Симеон започва да се занимава с програмиране в 6 клас, запален от компютърните игри. Завърша 12 клас с отлична диплома и трета квалификационна степен "Системен програмист" от ПГТК. Работил е по няколко проекта с приятели и колеги от СофтУни и заради топ резултати е избран за стипендиант в СофтУни, а по-късно и за лектор.
LinkedIn