Курс PHP Fundamentals - януари 2017

Курс PHP Fundamentals - януари 2017

19 януари 2017 19 март 2017 8 седмици 9 кредита

Какви умения ще придобия?

 • Овладяване на синтаксиса на РНР
 • Работа с уеб сървъри
 • Разбиране и използване на принципите на обектно ориентираното програмиране
 • Работа със сесии и запазване на състоянието
 • Работа с бази данни
 • Създаване на уеб приложения

Курсът e интензивен и за него са нужни основни познания по програмиранетипове данни, променливи, условни конструкции, цикли и работа с различни видове масиви.

Докога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Записването за курса е отворено до 20 януари. Обучението стартира на 23-ти януари 2017 г. и завършва на 19-ти март 2017 г. с практически изпит.

Как мога да се запиша?

За да се запишете за курса, кликнете на оранжевия бутон "ЗАЯВЕТЕ УЧАСТИЕ" и следвайте стъпките. След като заплатитие за курса, вие ще бъдете записани в него.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията ще се провеждат в сградата на Софтуерния университет в зала Inspiration. Програмата на курса можете да видите в таблицата по-долу.

Какви са формите на обучение?

Имате възможност да изберете дали да се обучавате в присъствена или онлайн форма на обучение:

 • Присъствена:  Ако запишете присъствена форма имате възможност да посещавате занятията на място в СофтУни, да участвате в лабораторни упражнения в учебната зала, ще имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. Ще можете също да контактувате лично с лектор или асистент, когато срещнете затруднения.
 • Онлайн: Ако запишете онлайн обучение имате достъп до всички видео лекции и материали от курса, както и възможност да предавате своите домашни за проверка. 

Какво представлява практическият изпит на края на курса и ще получа ли сертификат?

В края на курса всеки участник ще премине през практически изпит. Изпитът е в присъствена форма. Всички, явили се на него могат да получат официален сертификат от СофтУни, ако получат оценка над много добър (5.00)

Колко струва обучението в курса? 

За курса се заплаща еднократна такса, включваща присъствено или онлайн обучение в СофтУни и възможност за явяване на изпит и издаване на сертификат.

Форма на обучениеВключваЦена
Присъствено

Записване за курса

 • Присъствие на всички учебни занятия
 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит
240 лв.
Онлайн

Записване за курса

 • Достъп до ресурси и видеа от учебните занятия
 • Явяване на изпит
190 лв.
quality-guaranteed

СофтУни ви дава 100% гаранция за качеството на този курс. За нас е важно да придобиете необходимите умения и знания. Ако по някаква причина обучението не отговори на очакванията ви, ние ви гарантираме възстановяване на сумата, която сте заплатили. Таксата може да ви бъде възстановена до третото занятие от курса (до 30 януари).

Тема

Полезни ресурси

Материали

Тема

Course Intro

Дата: 23-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

PHP Installation, Configuration and Basic Syntax

Дата: 23-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: PHP Installation, Configuration and Basic Syntax

Дата: 24-ти янауари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Control flow

Дата: 25-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Control flow

Дата: 26-ти януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Arrays and Multidimensional arrays

Дата: 30-ти януари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Arrays and Multidimensional arrays

Дата: 31-ви януари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Associative arrays and Strings

Дата: 1-ви февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Associative arrays and Strings

Дата: 2-ри февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Functions

Дата: 6-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Functions

Дата: 7-ми февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Object-oriented Programming - Basics

Дата: 8-ми февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Object-oriented Programming - Basics

Дата: 9-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Object-oriented Programming - Fundamentals

Дата: 13-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Object-oriented Programming - Fundamentals

Дата: 14-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Object-oriented Programming - Advanced

Дата: 15-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Object-oriented Programming - Advanced

Дата: 16-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Web programming introduction - Form Submission Handling

Дата: 20-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Web programming introduction - Form Submission Handling

Дата: 21-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Session Handling

Дата: 22-ти февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: Session Handling

Дата: 23-ви февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MySQL Introduction

Дата: 27-ри февруари, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: MySQL Introduction

Дата: 28-ти февруари, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MySQL and PHP - Basics

Дата: 1-ви март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: MySQL and PHP - Basics

Дата: 2-ри март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

MySQL and PHP - Fundamentals

Дата: 6-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercise: MySQL and PHP - Fundamentals

Дата: 7-ми март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Workshop: CRUD Application

Дата: 8-ми март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Exercse: CRUD Application

Дата: 9-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Тема

Exam Preparation

Дата: 13-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Тема

Consulting Day

Дата: 14-ти март, 18:00 - 22:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Consulting Day

Дата: 15-ти март, 14:00 - 18:00

Материали

Още няма материали за тази лекция

Тема

Exam Preparation

Дата: 16-ти март, 18:00 -22:00

Материали

Тема

Teamwork Defense

Дата: 18-ти март, 14:00 - 20:00

Материали

Тема

Practical Exam

Дата: 19-ти март, 09:00 - 15:00

Материали

*Моля, докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За всякакъв друг тип грешки, свързани със системата, използвайте формата за обратна връзка."